terugkommoment organiseren 02

Als lesgever het terugkommoment geven

Als je interesse hebt om als instructeur één of meerdere onderdelen van het terugkommoment voor rijbewijs B te verzorgen, dien je eerst een basisopleiding en één of twee aanvullende opleidingen te volgen. Vervolgens moet je je laten erkennen als instructeur voor het terugkommoment.

Verplichte opleidingen:

 • basisopleiding van 7 uur
 • voor de introductie en groepsdiscussie: aanvullende opleiding van 14 uur
 • voor de praktische oefeningen: aanvullende opleiding van 7 uur.

Het is cruciaal dat je de opleidingen in de juiste volgorde volgt: eerst de basisopleiding, gevolgd door de praktijkopleiding en/of de opleiding voor groepsdiscussies.

Na het afronden van elke opleiding ontvang je een certificaat. Een kopie hiervan dien je te overhandigen aan de erkende instelling(en) waar je les wilt geven. De uren die je besteedt aan de opleidingen tellen mee als verplichte bijscholingsuren voor rijinstructeurs in het jaar waarin je het certificaat behaalt.

Algemene voorwaarden

 1. Je bent niet veroordeeld door een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak:
  • voor overtredingen zoals omschreven in Boek II, Titel III, Titel VII, hoofdstuk V en VI, Titel VIII, hoofdstuk 1 en Titel IX, hoofdstuk I en II van het Strafwetboek
  • b. voor overtredingen van artikelen 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 of 49 van de gecoördineerde wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer
  • c. voor overtredingen van bepalingen van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van een motorvoertuig
 2. Je bent nooit je rijbevoegdheid verloren door een gerechtelijke uitspraak (rijverbod). Als de veroordeling is uitgewist of je bent hersteld in eer en rechten, kun je wel instructeur worden.
 3. Je bent minimaal 3 jaar in het bezit van een rijbewijs B of gelijkwaardig.
 4. Je werkt niet bij een autokeurings- en rijexamencentrum of als inspecteur van rijscholen.

Je staat inspecteurs toe om de onderdelen van het terugkommoment die je verzorgt bij te wonen, vaststellingen te doen en documenten in te zien en te kopiëren.

Extra voorwaarden voor instructeurs van praktijkoefeningen

 1. Je hebt een brevet van beroepsbekwaamheid II of minstens 3 jaar relevante werkervaring in het geven van praktijklessen aan chauffeurs met een rijbewijs B, aangetoond met een document van je voormalige werkgever.
 2. Je hebt een getuigschrift van de basisopleiding voor het terugkommoment.
 3. Je hebt een getuigschrift van de aanvullende praktijkopleiding voor het terugkommoment.

Extra voorwaarden voor instructeurs van introductie en groepsdiscussies

 1. Je hebt een brevet van beroepsbekwaamheid II of III, een pedagogisch diploma of minstens 3 jaar relevante werkervaring in het geven van interactieve theorielessen of groepsgesprekken rond verkeersveiligheid of mobiliteit, aangetoond met een document van je voormalige werkgever.
 2. Je hebt een getuigschrift van de basisopleiding voor het terugkommoment.
 3. Je hebt een getuigschrift van de aanvullende opleiding voor groepsgesprekken voor het terugkommoment.

Erkenning aanvragen

Als je zowel praktijkoefeningen als groepsdiscussies wilt geven, moet je voor beide onderdelen een erkenningsaanvraag indienen.

Dien je erkenningsaanvraag online in. Voeg bij je aanvraag alle documenten toe waaruit blijkt dat je voldoet aan de algemene en extra voorwaarden, samen met een uittreksel uit het strafregister model 2 van maximaal 3 maanden oud (model 596.1-7).

Binnen een maand na je aanvraag informeert het Departement Mobiliteit en Openbare Werken je of je aanvraag volledig is. Als dit niet het geval is, moet je de ontbrekende informatie zo snel mogelijk aanleveren.

Het departement neemt een beslissing over je aanvraag nadat alle informatie is ontvangen. Uiterlijk twee maanden na een volledige aanvraag krijg je te horen of je erkend wordt als instructeur voor het terugkommoment. Deze periode kan met een maand worden verlengd.

Het bewijs van erkenning dat je ontvangt, moet je aan de erkende instelling(en) waar je les wilt geven overhandigen.

Wettelijke bijdrage

Voor elke erkenningsaanvraag die je indient, betaal je 96 euro. Je ontvangt hiervoor een betalingsverzoek van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken per post. De betaling verloopt via overschrijving.