terugkommoment organiseren 03

Het terugkommoment organiseren als erkende instelling

Als je van plan bent het terugkommoment voor rijbewijs B te organiseren, dien je een erkenningsaanvraag in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Om in aanmerking te komen voor deze erkenning, moet je aan alle gestelde voorwaarden voldoen voor:

 • de locaties
 • het oefenterrein
 • de voertuigen
 • de organisatie van het terugkommoment zelf.

Voorwaarden voor je lokalen

Je lokalen moeten bestaan uit ten minste één leslokaal en één sanitaire ruimte en voldoen aan de wettelijke brandveiligheidsnormen. Hiervoor heb je een attest nodig van de burgemeester of brandweer.

In je leslokaal moet er voldoende ruimte zijn voor het aantal deelnemers aan het terugkommoment, moet het uitgerust zijn met presentatiemateriaal en moet het voldoen aan de hygiënevoorschriften voor publiek toegankelijke ruimtes.

Je mag je lokalen niet in een woonruimte of drankgelegenheid inrichten.

Voorwaarden voor je oefenterrein

Je oefenterrein moet veilig afgescheiden zijn van de openbare weg en ontoegankelijk voor personen die niet deelnemen aan de sessie tijdens de praktijkoefeningen.

Het gehele oefenterrein moet beschikken over een stevige en stabiele ondergrond, vrij zijn van obstakels die ongevallen kunnen veroorzaken of de veiligheid en correcte uitvoering van de oefeningen in gevaar kunnen brengen, en minimaal uitgerust zijn met een brandblusser van minstens 5 kg, een olie-absorberend product, een EHBO-kit met alle benodigde hulpverleningsmaterialen, en een goed werkende lichtinstallatie als je de oefeningen voor zonsopgang of na zonsondergang laat plaatsvinden.

Je mag het goedgekeurde oefenterrein van een andere erkende instelling gebruiken.

Indeling in zones

Je oefenterrein moet bestaan uit drie zones, zodat de deelnemers aan het terugkommoment de praktijkoefeningen veilig kunnen uitvoeren:

Zone voor de stopoefening:

 • aanrijstrook van minstens 40 x 5 meter
 • oefenstrook van minstens 40 x 5 meter
 • veiligheidsstrook van 15 x 5 meter achter de oefenstrook.

Zone voor de afleidingsoefening:

 • aanrijstrook van minstens 40 x 5 meter
 • oefenstrook van minstens 35 x 8 meter
 • veiligheidsstrook van minstens 10 meter aan beide zijden van de oefenstrook
 • veiligheidsstrook van minstens 20 x 28 meter achter de oefenstrook.

Zone voor de slalomoefening met promillebrillen:

 • oefenstrook van minstens 800 m² met een minimale breedte van 15 meter.

Binnen elke zone mag slechts één voertuig tegelijkertijd de oefening uitvoeren.

Als de zones voor de stop- en afleidingsoefening naast elkaar liggen, mogen de aanrijstroken alleen gelijktijdig worden gebruikt als ze minimaal 10 meter uit elkaar liggen.

Voor de stop- en afleidingsoefening moet je een terugrijstrook van minstens 3 meter breed voorzien. Deze strook mag voor beide oefeningen worden gebruikt.

De stop- en slalomoefeningen mogen op zowel een natte als droge ondergrond worden uitgevoerd. De afleidingsoefening mag alleen op een natte ondergrond met verminderde wrijvingscoëfficiënt worden uitgevoerd.

Voorwaarden voor je lesvoertuigen

Voor het organiseren van de praktijkoefeningen moet je ten minste één voertuig per drie deelnemers voorzien. Tijdens de praktijkoefeningen mogen maximaal drie deelnemers in elk voertuig plaatsnemen.

Elk voertuig moet:

 • jonger zijn dan 10 jaar
 • uitgerust zijn met een combinatie van achteruitkijkspiegels
 • 4 wielen, minstens 3 zitplaatsen en veiligheidsgordels hebben
 • een snelheid van minstens 100 km/u halen
 • aan beide zijden 2 deuren hebben
 • een achterbank met hoofdsteunen hebben
 • geen dubbele bediening hebben
 • een verzekeringspolis hebben die alle materiële en lichamelijke schade dekt die door het voertuig wordt veroorzaakt aan bestuurders, passagiers en derden

Elk voertuig moet ook uitgerust zijn met een radioverbinding waarmee de instructeur en de deelnemer continu met elkaar kunnen communiceren, en drie promillebrillen van verschillende gradaties om de slalomoefening met promillebrillen te kunnen uitvoeren.

Van elk voertuig bewaar je een kopie van het inschrijvingsbewijs, het geldige verzekeringsbewijs en het geldige groene keuringsattest.

Voorwaarden voor de organisatie van het terugkommoment

Je mag het terugkommoment alleen organiseren voor groepen van minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers. Voor de praktijkoefeningen moet je minstens één instructeur per 6 deelnemers inschakelen.

 • Het terugkommoment moet voldoen aan het programma en draaiboek dat je laat goedkeuren.
  • Het programma is het overzicht van alle onderwerpen die de deelnemers tijdens de 4 uur van het terugkommoment zullen leren.
  • Het draaiboek bevat de doelstelling, werkvorm, aanpak, timing, visie, insteek en aandachtspunten van elk onderwerp.
 • Elk onderdeel mag alleen worden gegeven door instructeurs die voldoen aan alle voorwaarden voor dat onderdeel.

Van iedere instructeur bewaar je een kopie van het certificaat en het bewijs van erkenning voor het onderdeel waarvoor hij of zij is erkend.

Te registreren gegevens

Voor de start van elke sessie geef je aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken door waar het terugkommoment plaatsvindt en hoe laat elk onderdeel begint. Je moet minstens 3 weken van tevoren de planning doorgeven via het online portaal. De instelling geeft de datum, start- en eindtijd en locatie (leslokaal en oefenterrein) van het terugkommoment door. Er kunnen tot uiterlijk 3 dagen van tevoren wijzigingen worden aangebracht in deze planning.

Voor elk terugkommoment registreer je ten minste de volgende gegevens in de databank van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

 • rijksregisternummer van de deelnemers
 • begin- en eindtijden van elk onderdeel
 • identiteit van de instructeurs van elk onderdeel
 • adres van de lokalen
  adres van het oefenterrein.

Je staat inspecteurs toe om je lokalen en oefenterrein te controleren, het terugkommoment bij te wonen, vaststellingen te doen en documenten in te kijken en te kopiëren.

Erkenningsaanvraag indienen

Je dient je erkenningsaanvraag online in. Bij je aanvraag voeg je de volgende documenten toe:

 • het programma en het draaiboek van je terugkommoment
 • een schaaltekening en minstens één foto van je lokalen en oefenterrein
 • het brandveiligheidsattest van de brandweer of burgemeester
 • een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad of een ander document dat bewijst dat de aanvraag door een onderneming wordt ingediend.

Uiterlijk 1 maand na je aanvraag laat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken je weten of je aanvraag volledig is. Als dat niet het geval is, moet je de ontbrekende informatie zo snel mogelijk aanleveren.

Het departement beslist pas over je aanvraag als het alle informatie heeft ontvangen. Uiterlijk 2 maanden na de volledige aanvraag weet je of je een erkenning voor het terugkommoment krijgt. Het departement kan die periode met 1 maand verlengen.

Samen met de erkenning ontvang je een erkenningsnummer. Je erkenning wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verandert er iets dat invloed heeft op je oorspronkelijke erkenning? Dan dien je een nieuwe aanvraag in. Een nieuwe erkenning betekent dat je eerste erkenning vervalt.

Wettelijke bijdragen

Voor de organisatie van het terugkommoment betaal je enkele bijdragen:

 • aanvraag tot erkenning: 96 euro
 • jaarlijkse bijdrage: 96 euro.

Voor elke betaling ontvang je een betalingsverzoek per post. Je betaalt via een overschrijving.

Subsidies

Voor iedere deelnemer aan het terugkommoment ontvang je een subsidie (meer informatie volgt). De subsidie wordt toegekend voor iedere deelnemer die je correct registreert.