rijbewijs am bromfiets speedpedelec 03

Rijbewijs AM aanvragen, vervangen of verlengen

Wanneer en waar aanvragen?

Als je slaagt voor het praktijkexamen, ontvang je een formulier ‘Aanvraag voor een rijbewijs’. Hiermee ga je naar je gemeentebestuur om je rijbewijs AM aan te vragen. Je hebt hiervoor 3 jaar de tijd.

Geldigheid

Het rijbewijs AM heeft de vorm van een elektronische bankpas en is 10 jaar geldig. Na 10 jaar ga je naar je gemeente voor een verlenging. Je hoeft dan geen nieuwe examens af te leggen.

Het rijbewijs AM is een Europees rijbewijs. Hiermee mag je in elk land van de Europese Unie een speedpedelec, bromfiets met 2 of 3 wielen of lichte vierwieler besturen.

Veel landen buiten Europa erkennen het Belgische rijbewijs. Toch is het vaak raadzaam om een internationaal rijbewijs aan te vragen. Informeer voor je vertrek bij de Belgische ambassade ter plaatse.

Nieuw rijbewijs AM na diefstal of verlies

Ben je je rijbewijs kwijt door diefstal of verlies? Dan kun je een nieuw exemplaar aanvragen. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Met het ‘attest van aangifte van verlies of diefstal’ dat je daar krijgt, vraag je een nieuw rijbewijs aan bij je gemeentebestuur. Kostprijs: ± 25 euro.

Verlopen rijbewijs AM vernieuwen

Je rijbewijs AM verloopt na 10 jaar. Ga op tijd naar je gemeentebestuur om het te vernieuwen. Het duurt 3 tot 5 werkdagen voordat je het nieuwe rijbewijs kunt ophalen. Kostprijs: ± 25 euro. Dit verschilt per gemeente.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via info@mobilit.fgov.be (opent in je e-mailapplicatie) of 02 277 31 11.

Rijbewijs AM terugkrijgen na rijverbod

Na ernstige verkeersovertredingen kan de rechter je een rijverbod opleggen. Binnen de 4 werkdagen moet je dan je rijbewijs inleveren bij de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

Om je rijbewijs terug te krijgen, kan de rechter je maatregelen opleggen, zoals het opnieuw afleggen van het theorie- en/of praktijkexamen. Hij kan je ook herstelonderzoeken opleggen. Dan moet je een medisch en/of psychologisch onderzoek ondergaan.

Nadat je voor elk onderzoek geslaagd bent, kun je je rijbewijs weer ophalen bij de griffie van de rechtbank.

Voor meer informatie over herstelonderzoeken kun je contact opnemen met

de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via info@mobilit.fgov.be (opent in je e-mailapplicatie) of 02 277 31 11.

Aangepast rijbewijs

Heb je een aandoening, letsel, handicap of ziekte? Of gebruik je bepaalde medicijnen? Dan kan het zijn dat je je voertuig niet meer veilig kunt besturen. Je behandelende arts moet je hiervan op de hoogte stellen. Je hebt dan 4 werkdagen de tijd om dit aan je gemeentebestuur te melden en je rijbewijs in te leveren.

Je bent wettelijk verplicht om je rijgeschiktheid te laten beoordelen. Je arts mag deze beslissing nemen, maar je kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA). Zij verstrekken je een rijgeschiktheidsattest. Hierin kunnen beperkingen of voorwaarden worden opgelegd.

Deze beperkingen en voorwaarden worden overgenomen op het aangepaste rijbewijs. Zo’n aangepast rijbewijs met beperkende codes vraag je aan bij je gemeentebestuur. In veel gemeenten is dit aangepaste rijbewijs gratis.