rijbewijs g landbouwvoertuigen 08

Je rijbewijs G aanvragen of vervangen

Hoe en wanneer aanvragen?

Ben je geslaagd voor het praktijkexamen voor tractoren? Dan ontvang je van de examinator een formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’. Hiermee ga je naar je gemeentebestuur om je rijbewijs G aan te vragen. Je hebt hiervoor 3 jaar de tijd.

Geldigheid

Met het rijbewijs G mag je alleen in België een land- of bosbouwvoertuig besturen.

Je rijbewijs G is onbeperkt geldig, tenzij je het voertuig om medische redenen niet meer veilig kunt besturen.

Nieuw rijbewijs G na diefstal of verlies

Raak je je rijbewijs G kwijt, of wordt het gestolen? Dan dien je zo snel mogelijk aangifte te doen bij de lokale politie. Daar krijg je een ‘attest van aangifte van verlies of diefstal’. Hiermee vraag je bij je gemeentebestuur een nieuw rijbewijs aan. Kostprijs: ongeveer 25 euro.

Rijbewijs G terugkrijgen na rijverbod

Na ernstige verkeersovertredingen kan de rechter je verbieden om met je land- of bosbouwvoertuig te rijden. Je hebt dan 4 dagen de tijd om je rijbewijs in te leveren bij de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

Om je rijbewijs terug te krijgen, kan de rechter je maatregelen opleggen, zoals het opnieuw afleggen van het theorie- en/of praktijkexamen. Hij kan je ook herstelonderzoeken opleggen. Dan moet je een medisch en/of psychologisch onderzoek ondergaan.

Ben je voor alle examens en onderzoeken geslaagd? Dan kun je je rijbewijs weer ophalen bij de griffie van de rechtbank.

Voor meer informatie over herstelonderzoeken kun je contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via info@mobilit.fgov.be of op 02 277 31 11.

Aangepast rijbewijs

Heb je een aandoening, letsel of ziekte? Of gebruik je bepaalde medicijnen? Dan kun je je voertuig mogelijk niet meer veilig besturen. Je behandelende arts moet je hiervan op de hoogte stellen. Je hebt dan 4 werkdagen de tijd om dit te melden bij je gemeentebestuur en je rijbewijs in te leveren.

Je bent dan wettelijk verplicht om te laten bepalen of je nog rijgeschikt bent. Dit is een beslissing die je arts mag nemen. Je mag hiervoor ook het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) inschakelen. Van hen krijg je een rijgeschiktheidsattest. Het kan zijn dat ze je hierin beperkingen of voorwaarden opleggen.

Deze beperkingen en voorwaarden worden ook vermeld op je aangepaste rijbewijs. Met het rijgeschiktheidsattest vraag je bij je gemeentebestuur een aangepast rijbewijs aan. Veel gemeenten verstrekken zo’n rijbewijs kosteloos. Informeer hiernaar bij je gemeentebestuur.