rijbewijs a a1 a2 motoren 06

Rijbewijs A, A1 of A2 aanvragen, vervangen of vernieuwen

Hoe en wanneer aanvragen?

Als je slaagt voor het praktijkexamen, ontvang je een formulier ‘Aanvraag voor een rijbewijs’. Met dit formulier ga je naar je gemeente om je rijbewijs A1, A2 of A aan te vragen. Je moet ook het volgende document overleggen:

  • Het certificaat van slagen voor het theorie-examen met daarop de uitslag van de oogtest.

Geldigheid

Een rijbewijs A1, A2 of A heeft de vorm van een bankpas en is 10 jaar geldig. Aangezien het een Europees rijbewijs is, is het geldig in de hele Europese Unie. Je mag er in elk EU-land een motor van dezelfde categorie mee besturen.

Veel landen buiten Europa erkennen ook het Belgische rijbewijs. Toch is het vaak aan te raden om een internationaal rijbewijs aan te vragen. Raadpleeg de reisadviezen voordat je vertrekt.

Diefstal of verlies van rijbewijs A1, A2 of A

Ben je je rijbewijs kwijt door diefstal of verlies? Dan kun je een nieuw exemplaar aanvragen. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Met het ‘bewijs van aangifte van verlies of diefstal’ dat je daar krijgt, vraag je een nieuw rijbewijs aan bij je gemeente. Kosten: ± 25 euro.

Verlopen rijbewijs A1, A2 of A vernieuwen

Je rijbewijs A1, A2 of A verloopt na 10 jaar. Ga tijdig naar je gemeente om het te vernieuwen. Het duurt 3 tot 5 werkdagen voordat je het nieuwe rijbewijs kunt ophalen. Je gemeente vraagt voor deze verlenging ± 25 euro.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (info@mobilit.fgov.be of 02 277 31 11).

Rijbewijs A1, A2 of A na rijverbod met herstelonderzoeken

Na ernstige verkeersovertredingen kan de rechter je een rijverbod opleggen. Binnen de 4 werkdagen moet je dan je rijbewijs inleveren bij de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

Om je rijbewijs terug te krijgen, kan de rechter maatregelen opleggen, zoals opnieuw afleggen van het theorie- en/of praktijkexamen. Hij kan je ook herstelonderzoeken opleggen. Dan moet je een medisch en/of psychologisch onderzoek ondergaan.

Na het slagen voor elk onderzoek, kun je je rijbewijs weer ophalen bij de griffie van de rechtbank.

Voor meer informatie over herstelonderzoeken kun je contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (info@mobilit.fgov.be of 02 277 31 11).

Aangepast rijbewijs

Heb je een aandoening, letsel of ziekte? Of gebruik je bepaalde medicijnen? Dan is het mogelijk dat je je voertuig niet meer veilig kunt besturen. Je behandelend arts moet je hiervan op de hoogte stellen. Vervolgens heb je 4 werkdagen om dit te melden bij je gemeente en je rijbewijs in te leveren.

Je bent wettelijk verplicht om je rijgeschiktheid te laten bepalen. Je arts mag deze beslissing nemen, maar je kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA). Zij voorzien je van een rijgeschiktheidsattest. Hierin kunnen beperkingen of voorwaarden worden opgelegd.

Deze beperkingen of voorwaarden worden overgenomen op het aangepaste rijbewijs. Een aangepast rijbewijs met beperkende codes vraag je aan bij je gemeente.