rijbewijs a a1 a2 motoren 01

Theorie-examen voor rijbewijs A1, A2 of A

Je legt het theorie-examen af in een examencentrum naar eigen keuze. Het kost je 18 euro.

De minimale leeftijden om het theorie-examen af te leggen:

 • Rijbewijs A1: 17 jaar en 9 maanden
 • Rijbewijs A2: 19 jaar en 9 maanden
 • Rijbewijs A: 23 jaar en 9 maanden.

Als je al 2 jaar een rijbewijs A1 hebt en je wilt een rijbewijs A2 halen, of je hebt al 2 jaar een rijbewijs A2 en wilt een rijbewijs A halen, hoef je het theorie-examen niet opnieuw te doen.

Het theorie-examen is gelijk voor elk rijbewijs. Je kunt dus voor categorieën A2 en A het examen afleggen zodra je 17 jaar en 9 maanden oud bent. Houd er wel rekening mee dat het certificaat van slagen voor je theorie-examen slechts 3 jaar geldig is.

Voorbereiding op het theorie-examen

 • Je kunt zelf de theorie bestuderen.
 • Of je volgt theorielessen bij een erkende rijschool.

Naast de algemene leerstof moet je voor een rijbewijs A1, A2 of A ook specifieke leerstof kennen over beschermende kleding, zichtbaarheid, gladde weggedeelten en de mechanische onderdelen van je motor.

Hoe verloopt het theorie-examen?

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Om te slagen moet je minstens 41 op 50 behalen. Je verliest 1 punt voor elk fout antwoord of niet-beantwoorde vraag.

De vragen weerspiegelen realistische verkeerssituaties. Ze worden duidelijk voorgelezen en zijn ook op het computerscherm te lezen. Na het voorlezen van de vraag heb je 15 seconden om te antwoorden.

Na het theorie-examen kun je meteen je foute antwoorden bekijken. Later is dat niet meer mogelijk.

Geslaagd voor het theorie-examen

Direct na het theorie-examen doe je in het examencentrum een oogtest en verklaar je dat er geen medische redenen zijn waardoor je niet zou kunnen rijden. Slaag je niet voor de oogtest? Dan moet je naar de oogarts.

Houd er rekening mee dat je theorie-examen slechts 3 jaar geldig is. Daarna moet je het examen opnieuw afleggen.

Bewaar het resultaat zodat je weet op welke datum je uiterlijk je praktijkexamen moet afleggen. Je kunt altijd contact opnemen met het examencentrum om die datum op te vragen.

Niet geslaagd voor het theorie-examen

Je mag zo vaak herkansen als je wilt, maar niet op dezelfde dag.

Aangepast theorie-examen rijbewijs A1, A2 of A

Er zijn enkele speciale theorie-examens beschikbaar:

 • vertraagd theorie-examen
 • theorie-examen met een beëdigde doventolk
 • theorie-examen met een Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk.

Een aangepast theorie-examen kun je alleen op afspraak afleggen. Neem hiervoor contact op met een examencentrum.

Vertraagd theorie-examen

De vragen worden voorgelezen door een examinator. Zodra een vraag duidelijk is voorgelezen, heb je 15 seconden om die te beantwoorden.

Wil je in aanmerking komen voor het vertraagde examen? Dan heb je een getuigschrift of attest nodig van:

 • een centrum voor beroepsoriëntering
 • een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • een instituut voor buitengewoon onderwijs
 • een centrum voor observatie of begeleiding
 • of een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Als je 5 keer niet slaagt voor het theorie-examen, kun je ook het vertraagde examen aanvragen. Een getuigschrift of attest is dan niet nodig.

Voor een vertraagd theorie-examen betaal je 18 euro.

Examen met audiovertaling

Sinds 1 januari 2023 kun je het theorie-examen afleggen met een audiotolk. Je kunt kiezen uit Frans, Duits of Engels. Je hoort de vragen en antwoordmogelijkheden eerst in het Nederlands en daarna in de taal die je hebt gekozen. Wanneer je je aanmeldt bij het loket, geef je aan dat je het examen met audiotolk wil afleggen en de taal die je verkiest.

Je betaalt het basistarief + 40 euro extra voor de audiovertaling.