rijschool starten uitbaten 09

Een rijschool starten: stap voor stap

Om een rijschool op te zetten, dien je aan 4 of 5 voorwaarden te voldoen:

  • beschikken over een directietoelating om als rijschooldirecteur te functioneren
  • erkenning krijgen als rijschool
  • een exploitatievergunning voor een vestiging hebben
  • een lesvoertuig bezitten
  • voor voertuigcategorieën A, C, D, E en G moet je over een goedgekeurd oefenterrein beschikken.

Je brevet als rijschooldirecteur behalen

De eerste stap is het behalen van een brevet als rijschooldirecteur. Dit kan alleen als je al minimaal 3 jaar een brevet III als theorie-instructeur en een brevet II als praktijkinstructeur voor rijbewijs B hebt. Als rijschooldirecteur mag je slechts één rijschool leiden en ben je verantwoordelijk voor de lessen en de kwaliteit van jouw rijschool. Je mag je laten bijstaan door een of meerdere adjunct-directeurs.

Lees meer over: hoe je rijschooldirecteur kunt worden.

Erkenning voor je rijschool verkrijgen

Om als rijschool erkend te worden, moet je een erkenningsaanvraag indienen.

Lees meer over: de erkenning van je rijschool.

Erkenning voor je vestiging verkrijgen

Je rijschool moet minimaal één vestiging hebben. Elke vestiging beschikt over ten minste één:

  • ontvangstruimte met een deel dat voor administratie kan worden gebruikt en een leslokaal
  • voertuig per rijbewijscategorie waarvoor je lessen aanbiedt.

Voor elke vestiging moet je een exploitatievergunning aanvragen.

Erkenning voor je oefenterrein verkrijgen

Geef je rijlessen voor categorie A, C, D, E of G? Dan heb je ook minstens één oefenterrein nodig waar je leerlingen de praktijklessen voor de manoeuvres van het praktijkexamen kunnen oefenen.

Voor praktijklessen voor rijbewijs B heb je geen oefenterrein nodig.

Voor elk oefenterrein moet je een erkenning aanvragen.

Een oefenterrein mag door meerdere rijscholen worden gebruikt.

Erkenning voor je lesvoertuigen verkrijgen

Voor elke categorie die je aan je leerlingen aanbiedt, moet je minstens één lesvoertuig hebben. Samen met de erkenningsaanvraag om je rijschool te starten, dien je het inschrijvingsbewijs, het keuringsattest en het verzekeringsbewijs van elk voertuig in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Om je voertuigen als lesvoertuig te mogen gebruiken, moet je ze speciaal inrichten.

Bij het aankopen van nieuwe voertuigen of het openen van een nieuwe vestiging hoef je deze documenten niet opnieuw te versturen.

Lees meer over: de erkenning van je lesvoertuigen.

Erkenning voor je instructeurs en stagiaires verkrijgen

In een rijschool dienen minstens 2 functies aanwezig te zijn:

  • een directeur die verantwoordelijk is voor de rijschool
  • ten minste 1 rijinstructeur die theorie- en/of praktijklessen geeft.

Als directeur mag je deze functies combineren.

Als je enkel de functie van rijschooldirecteur uitoefent, moet je een of meer instructeurs aannemen die de theorie- en praktijklessen mogen geven voor alle categorieën waarvoor je een erkenning aanvraagt.

Voor elke rijinstructeur moet je een erkenningsaanvraag indienen. Geef je zelf les? Dan dien je ook voor jezelf een erkenningsaanvraag in.

Bij het vertrek van een instructeur of de aanname van een nieuwe lesgever moet je dit onmiddellijk melden aan het Departement MOW via het contactformulier.

Lees meer over: de erkenning van je instructeurs en stagiaires.

Je erkenningsaanvraag indienen

Zodra je een vestiging en een oefenterrein hebt gekozen en ingericht, kun je de erkenningsaanvraag voor je rijschool samen met de erkenningsaanvragen voor je vestiging en je oefenterrein indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dit kan per aangetekende brief of via het contactpunt.

Publicatie in het Staatsblad

Keurt het Departement MOW je erkenningsaanvraag goed? Dan worden de erkenning van je rijschool en je exploitatievergunning gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ook de goedkeuring van je oefenterrein verschijnt in het Staatsblad. Je erkenning en exploitatievergunning moet je ook laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het Departement MOW neemt je rijschool ook op in de lijst met erkende rijscholen.