rijschool starten uitbaten 04

Hoe rijschooldirecteur worden?

Om een rijschool te beginnen, dien je eerst een brevet als rijschooldirecteur en een directietoelating te hebben of te behalen. Je kunt pas directeur worden als je minimaal 3 jaar ervaring hebt als theorie- én praktijkinstructeur. Je dient te slagen voor zowel een mondeling als een schriftelijk examen.

Er is geen specifieke opleiding om rijschooldirecteur te worden. Tijdens de examens toon je aan dat je over de nodige kennis beschikt om een rijschool te leiden en te beheren. Eventueel kun je hiervoor een cursus bedrijfsbeheer volgen.

Schriftelijk en mondeling examen

Om deel te nemen aan het schriftelijke en mondelinge examen voor rijschooldirecteur, betaal je 27 euro inschrijvingsgeld.

De onderwerpen:

  • koninklijk besluit betreffende de erkenning van rijscholen
  • koninklijk besluit betreffende het rijbewijs
  • algemene kennis van bedrijfsbeheer.

Om te slagen, moet u in totaal 60% behalen.

Examendata

De examens worden door het Departement MOW op vaste tijdstippen (zittijden) georganiseerd. Voor het overzicht van de data kan u terecht op vlaanderen.be.

Heb je het schriftelijke examen gehaald? Dan ontvang je na ongeveer 3 weken een brief met daarin de datum en de plaats van het mondelinge examen.

Indien je niet slaagt voor het volledige examen, maar wel voor één onderdeel, kan de examencommissie je voor dat onderdeel een vrijstelling geven voor een volgende zittijd.

Inschrijven

Download het inschrijvingsformulier. Vul het in, scan het en stuur het samen met een kopie van je rijbewijs naar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Schrijf je in via het contactpunt:

  • Stap 1: Rijopleiding, homologatie van voertuigen, autokeuring/keuring van voertuigen
  • Stap 2: Rijopleiding kandidaat-instructeur
  • Stap 3: Alle verplichte invulvelden invullen + bijlage toevoegen

Stuur de volgende bijlagen mee:

  • het gedownloade inschrijvingsformulier (‘Aanvraag tot inschrijving voor het schriftelijk en mondeling examen’)
  • en een kopie van het rijbewijs van de kandidaat-directeur

Of stuur je documenten naar:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Rijscholen
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Geslaagd

Direct na het mondelinge examen hoor je of je geslaagd bent.

Ben je geslaagd? Gefeliciteerd! Dan ontvang je van het Departement MOW een aanvraag tot directietoelating. Vul die in en stuur ze samen met een kopie van je rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister model 2 terug naar het departement. Zodra je je directietoelating hebt, ben je rijschooldirecteur.

Als rijschooldirecteur krijg je een code 101 op je rijbewijs. Die code is het bewijs van je directietoelating.

Bijscholen als rijschooldirecteur

Als rijschooldirecteur dien je elk jaar 12 uur bijscholing te volgen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Gespreid over 4 jaar moet je je in 4 verschillende onderwerpen bijscholen.

Lees meer over de verplichte bijscholing.