rijschool starten uitbaten 07

Je erkenning als rijschool aanvragen

Om een rijschool op te zetten, moet je erkenningen aanvragen voor je:

 • rijschool
 • vestigingen
 • oefenterreinen

Elke keer dat je een nieuwe vestiging of oefenterrein opent, of een extra medewerker in dienst neemt, dien je opnieuw een erkenningsaanvraag in.

Erkenning voor je rijschool

Om als rijschool erkend te worden, moet je een erkenningsaanvraag indienen. Kosten: 342 euro. Voeg bij je aanvraag deze documenten toe:

 • personeelsfiche per directeur en personeelslid
 • uittreksels uit het strafregister 596.1-7 van maximaal 3 maanden oud van alle medewerkers van je rijschool, inclusief de natuurlijke personen die je vennootschap vertegenwoordigen
 • voor rechtspersonen: de oprichtingsakte van de onderneming en alle wijzigingen daaraan met daarin de naam van de directeur
 • aanvraag van een exploitatievergunning voor een vestigingseenheid
 • erkenningsaanvraag voor een oefenterrein (niet nodig voor categorie B).

Stuur alle documenten aangetekend naar:

Vlaamse overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid
Koning Albert II-laan 20, bus 2
1000 Brussel

Of lever ze in via het contactpunt.

Binnen 3 maanden na je aanvraag hoor je of je een erkenning, een exploitatievergunning en een goedkeuring van je oefenterrein ontvangt.

Erkenning voor je vestigingen

Voor elke nieuwe vestiging moet je een exploitatievergunning aanvragen. Kosten: 171 euro. Geef op de aanvraag aan voor welke voertuigcategorieën je praktijklessen wilt organiseren.

Voeg bij je aanvraag 5 documenten toe:

 1. een verklaring op eer dat je het lokaal gebruikt voor de administratie van de vestiging
 2. een schema op schaal van het leslokaal met vermelding van de uitrusting voor alle voertuigcategorieën die je aanvraagt. Voor een aanvraag van categorie B of voor een terrein dat al voor de gevraagde categorieën erkend is, is zo’n schema niet nodig. Dan volstaat het om het nummer van het terrein te vermelden.
 3. een attest van de burgemeester of van de brandweer dat het leslokaal en het administratieve lokaal voldoen aan de veiligheidsnormen
 4. het schema van de theoretische en praktische lessen van elke voertuigcategorie waarvoor je lesgeeft
 5. een kopie van de inschrijvingsbewijzen van je lesvoertuigen (voor een voertuig AM een kopie van het gelijkvormigheidsattest).

Het Departement MOW kan altijd komen controleren of de gegevens op de aanvraag overeenkomen met de werkelijkheid.Als je binnen 6 maanden na het verkrijgen van je exploitatievergunning niet met lesgeven begint, of als je de rijlessen in je vestiging langer dan 1 jaar stillegt, kan het Departement MOW je exploitatievergunning intrekken.

Lessenschema

Voor elke vestiging moet je het schema van de theorie- en praktijklessen aan het Departement MOW bezorgen. Voeg je lessenschema bij de aanvraag van je exploitatievergunning, of stuur het door via het contactpunt.

Voertuigen

Voor elke vestiging moet je minimaal 1 voertuig van elke lescategorie hebben. Van elk voertuig stuur je een kopie van het inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs en keuringsattest naar het Departement MOW.

Erkenning voor je oefenterreinen

Voor elk nieuw oefenterrein moet je een goedkeuring aanvragen. Voeg hierbij een schema op schaal van het oefenterrein. Vermeld hierop:

 • de uitrusting van het terrein
 • de lescategorieën waarvoor je het terrein wilt gebruiken
 • de eventuele gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het terrein.

Als het terrein al erkend is, hoef je alleen het erkenningsnummer op de aanvraag van je exploitatievergunning te vermelden. Het Departement MOW kan altijd komen controleren of het terrein overeenkomt met de gegevens op de aanvraag.

Erkenning voor je personeel

Elke keer dat je een nieuwe instructeur of stagiair aanneemt, dien je een ‘Aanvraag tot erkenning van een personeelslid‘ in bij het Departement MOW. Je nieuwe medewerker mag pas beginnen nadat je goedkeuring hebt gekregen van het Departement MOW. Ook wanneer je instructeur of stagiair uit dienst gaat, moet je het formulier invullen en via het contactpunt doorsturen.

Een erkenning wijzigen

Verandert er iets wat invloed heeft op de erkenning van je rijschool? Pas je iets wezenlijks aan je vestiging of oefenterrein aan? Dan moet je je erkenningen en exploitatievergunningen onmiddellijk laten wijzigen en vernieuwen.