rijinstructeur worden 09

Examen om rijinstructeur te worden

Als je rijinstructeur wilt worden, dien je drie examens af te leggen:

 1. schriftelijk examen
 2. mondeling examen
 3. praktijkles

Het mondelinge examen vindt plaats voor de examencommissie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De praktijkles is een les waarin een examencommissie beoordeelt of je in staat bent om les te geven.

Het schriftelijke examen wordt afgenomen bij het Departement MOW, terwijl het mondelinge examen en de praktijkles plaatsvinden in een van onze examencentra in Alken, Kontich, Brugge of Sint-Denijs-Westrem.

Schriftelijk en mondeling examen

Je dient eerst te slagen voor zowel een schriftelijk als een mondeling examen. De kosten hiervoor bedragen 33 euro. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Brevet II: Koninklijk besluit over het verkeersreglement, automechanica, -techniek en -elektriciteit
 • Brevet III: Koninklijk besluit over het verkeersreglement
 • Brevet IV: Koninklijk besluit over het verkeersreglement, motormechanica, -techniek en -elektriciteit
 • Brevet V: Koninklijk besluit over het verkeersreglement, vrachtwagenmechanica, -techniek en -elektriciteit

Vrijstellingen

Als je je inschrijft voor brevet II, IV of V en je hebt al een brevet III, dan hoef je het onderdeel verkeersveiligheid niet meer af te leggen.

Als je niet slaagt voor het volledige examen, maar wel voor één onderdeel, kan de examencommissie je voor dat onderdeel een vrijstelling geven voor een volgende zittijd.

Diploma’s of getuigschriften zoals autotechniek of mobiliteitswetenschappen geven geen recht op vrijstelling.

Examendata

De examens worden door het Departement MOW op vaste momenten (zittijden) georganiseerd.

De examens voor brevet II vinden normaal gesproken plaats op de eerste dag van de zittijd. De examens voor brevet I, III, IV en V vinden normaal gesproken plaats op de tweede dag van de zittijd. Het is aan te raden om beide data vrij te houden totdat je een uitnodiging hebt ontvangen. De beschikbare plaatsen worden op volgorde van inschrijving toegekend.

 • 1e zittijd 2023: schriftelijk examen op 7 januari 2023, mondeling examen in februari 2023, inschrijven voor 10 december 2022
 • 2e zittijd 2023: schriftelijk examen op 4 maart 2023, mondeling examen in april 2023, inschrijven voor 10 februari 2023
 • 3e zittijd 2023: schriftelijk examen op 13 mei 2023, mondeling examen in juni 2023, inschrijven voor 10 april 2023
 • 4e zittijd 2023: schriftelijk examen op 9 september 2023, mondeling examen in oktober 2023, inschrijven voor 10 augustus 2023

Als je slaagt voor het schriftelijke examen, ontvang je na ongeveer 3 weken een brief met daarin de datum en de plaats van het mondelinge examen.

Examenprocedure

Om te slagen moet je voor beide examens minimaal 60% behalen voor verkeersveiligheid en minimaal 50% voor mechanica. Om definitief te slagen, moet je in totaal minstens 60% hebben.

Geslaagd

Direct na het mondelinge examen hoor je of je geslaagd bent. Ben je geslaagd? Dan ontvang je van het MOW een aanvraag tot stagetoelating.

Stuur deze ingevuld terug naar MOW, samen met een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-7) en een recto-versokopie van je rijbewijs met daarop de vermelding van je medische rijgeschiktheid.

Staat er op je rijbewijs nog geen vermelding van medische rijgeschiktheid? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij een oogarts naar keuze voor een oogonderzoek en bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst of een medisch centrum van de federale overheid voor een medisch onderzoek. Ben je fit en gezond? Dan ontvang je een ‘rijgeschiktheidsattest van groep 2‘.

Ongeveer 2 weken nadat je alle documenten hebt opgestuurd, ontvang je een stagetoelating. Hiermee schrijf je je in bij de rijschool van je keuze voor de stage. Een stagetoelating is 3 jaar geldig.

Niet geslaagd

Je kunt je voor een nieuwe zittijd inschrijven. Heb je voor één van de 2 onderdelen voldoende punten behaald? Dan kan de examencommissie je daarvoor een vrijstelling geven in een volgende zittijd.

Inschrijven

Je mag je per zittijd maar voor één schriftelijk examen inschrijven. Inschrijven doe je via Mijn Burgerprofiel:

 1. Meld je aan.
 2. Klik in de gele balk op ‘Aanvragen’ en vervolgens op de blauwe knop rechts ‘Dienstverlening aanvragen’.
 3. Kies in de lijst voor ‘examen voor rijschoolinstructeur of rijschooldirecteur’.
 4. Doorloop alle stappen en betaal op het einde.
 5. Je inschrijving is nu volledig.

Drie weken voor de dag van het examen ontvang je de uitnodiging voor het schriftelijk examen per post.

Als je je inschrijft voor het examen voor brevet III, IV of V, moet je nog enkele extra documenten aanleveren:

 • Brevet III: Een kopie van je hoogst behaalde diploma of een bewijs van minstens 6 jaar beroepservaring als rijinstructeur
 • Brevet IV: Het attest van de verplichte 4-daagse motorstage
 • Brevet V: Een kopie van je brevet II

Wil je de duur van je stage met 25% verminderen? Dan moet je bij je inschrijving voor de examens het attest toevoegen van de opleiding die je bij een erkend opleidingscentrum hebt gevolgd (minimaal 120 uur contactonderwijs).

Modelles

Tijdens de modelles toon je aan een examencommissie hoe je lesgeeft. Om te slagen, moet je 60% behalen. Je moet de modelles geven vóór de geldigheidsduur van je stagetoelating afloopt.

Verloop van de modelles

Bekijk hoe een modelles verloopt:

Lesdata

Een modelles vindt altijd plaats op een zaterdag. Afhankelijk van de datum van je les heb je een andere inschrijvingsdeadline. Houd er rekening mee dat onderstaande data onder voorbehoud zijn en afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment.

Voor de correcte data, bekijk: vlaanderen.be.

Inschrijving

Schrijf je in voor de modelles met:

 1. het inschrijvingsformulier
 2. het document ‘Stageverloop‘ dat je tijdens je stage bijhoudt
 3. het stageattest dat je van de rijschool krijgt.

Stuur je inschrijving naar:

Vlaamse overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Of stuur de documenten online in.

Geslaagd

Ben je geslaagd? Gefeliciteerd! Dan ontvang je van het Departement MOW een aanvraag tot instructietoelating. Vul die in en stuur ze samen met een kopie van je rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister terug naar het departement. Zodra je je instructietoelating hebt, ben je rijlesgever.

Niet geslaagd

Ben je niet geslaagd? Dan moet je ook je stage op

nieuw doen. Let op: je moet voor de stage én de modelles slagen binnen de 3 jaar nadat je de examens hebt afgelegd. Na meer dan 3 jaar moet je ook de examens opnieuw afleggen.

Locatie

Het schriftelijke examen vindt plaats bij het Departement MOW:

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-Laan 20
1000 Brussel

Het mondelinge examen en de modelles leg je af in een van onze examencentra in Alken, Kontich, Brugge of Sint-Denijs-Westrem.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over het examenproces voor rijinstructeur, neem dan contact op met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

Vlaamse overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Koning
Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 553 75 60
E-mail: mow.vlaanderen@vlaanderen.be

Veel succes met je voorbereiding op het examen en je toekomstige carrière als rijinstructeur!