rijinstructeur worden 02

Rijinstructeur worden: leerstof en stage

Om te slagen in de examens als rijinstructeur dien je het verkeersreglement te beheersen en te weten hoe het voertuig waarmee je les wilt geven werkt en functioneert. Daarnaast moet je een aanzienlijk aantal uren stage lopen. Lees hier meer over.

Zelfstudie of een opleiding volgen?

Er zijn twee manieren om je voor te bereiden op de examens:

 • Je volgt een erkende opleidingscursus bij een opleidingscentrum. Met zo’n opleiding hoef je minder stage-uren te lopen.
 • Of je bestudeert de leerstof zelfstandig.

Opleidingscursussen

Voor brevetten II, IV en V duurt een opleidingscursus bij een opleidingscentrum minstens 120 uur:

 • 60 uur verkeersregels
 • 30 uur autotechniek
 • 30 uur lesmethoden.

Voor brevet III volg je minstens 90 uur les:

 • 60 uur verkeersregels
 • 30 uur lesmethoden.

Voor brevet I – (adjunct-)rijschooldirecteur – bestaat er geen opleiding. Je kunt wel een cursus bedrijfsbeheer volgen bij een opleidingscentrum.

Informatiesessies

Je kunt je vrijblijvend inschrijven bij een opleidingscentrum voor een gratis informatiesessie ‘Hoe word ik rijlesgever’. Tijdens deze sessie kom je meer te weten over:

 • het profiel van de rijinstructeur
 • de wettelijke voorwaarden
 • de opleidingscursus
 • de stage
 • de mogelijkheden voor tewerkstelling
 • het salaris.

Als je van plan bent een opleidingscursus bij een opleidingscentrum te volgen, raden we je aan zo’n informatiesessie bij te wonen.

Leerstof per brevet

Dit is de leerstof die je voor het schriftelijke en mondelinge examen moet beheersen:

Brevet III:

 • Verkeersregels

Brevet II, IV en V:

Verkeersregels Autotechniek

Brevet I:

 • Bedrijfsbeheer: hoe een rijschool leiden en beheren
 • Koninklijk besluit rijbewijzen
 • Koninklijk besluit rijscholen

Bekijk de leerstof in detail.

Motorstage

Voor het afleggen van de examens voor brevet IV (motorinstructeur) moet je een verplichte motorstage van 4 dagen volgen bij een motoropleidingscentrum. Op het programma:

 • voertuigbeheersing
 • begeleiding van leerlingen op de weg
 • didactiek en natuurwetten van motorrijden
 • behendigheids- en vervolmakingsoefeningen.

Na deze stage ontvang je een deelnamecertificaat. Dit voeg je toe aan je inschrijving voor de examens.

Stage

Ben je geslaagd voor de schriftelijke en mondelinge examens? Dan ontvang je een aanvraag voor stagetoelating.

Enige tijd later ontvang je een stagetoelating. Deze is 3 jaar geldig. Let op: je hebt slechts 2 jaar om je stage af te ronden. Je kiest zelf de rijschool waar je stage wilt lopen. Jouw rijschool informeert het Departement Mobiliteit en Openbare Werken over het begin van je stage en wijst een stagemeester aan die je tijdens je stage begeleidt. De stagemeester helpt bij de voorbereiding van de stagelessen die je geeft.

Stageduur

Het brevet dat je wilt behalen, bepaalt het aantal uren dat je stage moet volgen.

Brevet II: 300 uur (zonder opleidingscentrum) – 225 uur (met opleidingscentrum)

Brevet III: 76 uur (zonder opleidingscentrum) – 57 uur (met opleidingscentrum)

Brevet IV: 300 uur (zonder opleidingscentrum) – 225 uur (met opleidingscentrum)

Brevet V: 200 uur (zonder opleidingscentrum) – 150 uur (met opleidingscentrum)

Als je al een ander brevet hebt, wordt je stagetijd met 1/3 verminderd.

Stageprogramma

Het stageprogramma bestaat uit:

 • basisprincipes van de werking van een rijschool
 • theorie-, praktijk- en evaluatielessen bijwonen
 • lesgeven – voorbereiding en evaluatie inbegrepen
 • introductie in de organisatie van examencentra
 • praktijkexamens bijwonen.

Je mag maximaal 5 praktijkexamens bijwonen. Hiervoor dien je enkele regels in acht te nemen:

 • Je toont je stagetoelating aan de examinator en woont vervolgens samen met je stagemeester het examen bij.
 • Je neemt plaats op de achterbank van het voertuig. Je stapt pas in nadat de examinator zijn plaats heeft gekozen (niet voor brevet IV).
 • Je hebt dezelfde rechten en plichten als de rijinstructeur van de leerling.
  • Je hebt geen toegang tot het privéterrein van het examencentrum.
  • Je mag geen aanwijzingen geven.
  • Je mag het examen niet beïnvloeden.

Zodra de directeur van jouw rijschool groen licht geeft, mag je ook leerlingen tijdens hun praktijkexamen zelfstandig begeleiden.

Tijdens je stage houd je het formulier ‘Stageverloop‘ bij. Hierop noteer je chronologisch de praktijkopleiding die je krijgt en de lessen die je geeft. Aan het einde van je stage onderteken je dit samen met de stagemeester en voeg je het toe aan het stageattest dat je van de rijschool ontvangt.

Stageverloop

Je voltooit minimaal de helft van je stage-uren onder toezicht van een lesgever met minstens 2 jaar ervaring. Je stagemeester begeleidt je tijdens de andere helft van die uren.

Je stagemeester of een lesgever met 2 jaar ervaring is aanwezig bij de lessen die je geeft. Dit doet hij tot hij kan garanderen dat je in staat bent om effectief en nuttig les te geven en dat je adequaat en gepast reageert op gevaar tijdens de praktijkles.

Tijdens je stage houd je het formulier

Stageverloop‘ bij. Hierop noteer je chronologisch de praktijkopleiding die je krijgt en de lessen die je geeft. Aan het einde van je stage onderteken je dit samen met de stagemeester en voeg je het toe aan het stageattest dat je van de rijschool ontvangt.

Tijdens de praktijklessen die je geeft tijdens je stage voor brevet II of V mogen maximaal 3 personen in het lesvoertuig plaatsnemen: jij, de leerling en je stagemeester of de ervaren praktijklesgever.

Als je stage niet volgens de voorschriften verloopt, neem dan contact op met de inspectiedienst van het Departement MOW via het Contactpunt.

Inschrijving

Nadat je voor het mondelinge examen geslaagd bent, ontvang je van het Departement MOW een aanvraag tot stagetoelating. Vul die in en stuur ze terug, samen met:

 • een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-7)
 • een recto-versokopie van je rijbewijs waarmee je bewijst dat je medisch rijgeschikt bent.

Na je inschrijving ontvang je een stagetoelating. Die is 3 jaar geldig.

Geslaagd

Ben je geslaagd voor de stage? Dan ontvang je van je rijschool een stageattest. Van het Departement MOW krijg je een uitnodiging om:

een behendigheidsproef af te leggen (alleen voor brevet IV) een modelles te geven.

Niet geslaagd

Je hebt 2 jaar de tijd om je stage af te ronden. Lukt dat niet? Of beslist de examencommissie dat je niet geslaagd bent? Dan moet je ook de examens opnieuw afleggen.