rijinstructeur worden 03

Welke opleidingen mag je als rijinstructeur geven?

Om rijlesgever te worden, dien je een certificaat te behalen. Er zijn vijf verschillende certificaten. De voertuigcategorie waarin je instructeur wilt worden, bepaalt welk certificaat je moet behalen en welke cursussen je kunt geven.

Theorie-instructeur

De eerste beslissing die je moet nemen: wil je alleen theorieles geven, praktijkles – of allebei? Als je kiest voor enkel theorieles, ga je automatisch voor certificaat III.

 • Certificaat III: Theorieles

Praktijkles-instructeur: auto’s, motoren of vrachtwagens

Wil je praktijkles geven? Dan moet je, afhankelijk van de voertuigcategorie waarin je les wilt geven, een ander certificaat behalen.

 • Certificaat II: Praktijkles categorieën B en G
 • Certificaat IV: Praktijkles categorieën AM, A1, A2 en A
 • Certificaat V: Praktijkles categorieën B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E

Rijschooldirecteur

Wil je directeur of adjunct-directeur van een rijschool worden? Dan moet je een certificaat I behalen. Dit is enkel mogelijk als je al minstens 3 jaar over certificaat II én certificaat III als theorie-instructeur beschikt.

Certificaat I: (Adjunct-)directeur rijschool

Code op je rijbewijs als instructeur

Als rijlesgever ontvang je een code op je rijbewijs. Deze code toont aan dat je een gecertificeerde instructeur bent en welke rijlessen je mag geven.

 • Certificaat II: Code 103 – Naast categorieën B en G
 • Certificaat III: Code 102 – Naast categorieën B en G
 • Certificaat IV: Code 103 – Naast categorieën AM, A1, A2 en A
 • Certificaat V: Code 103 – Naast categorieën B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E

Begeleidersopleiding

Wil je ook lesgeven aan begeleiders van leerling-bestuurders tijdens de begeleidersopleiding voor rijbewijs B?

Als je dit voor een rijschool doet, moet je:

 • over certificaat II of III beschikken
 • de opleiding voor instructeurs belast met de vorming van begeleiders volgen.

De opleiding duurt 7 uur. Je kunt deze volgen bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde of Edulogia.

Begeleidersopleiding als zelfstandig rijlesgever aanbieden

Je mag als rijlesgever de begeleidersopleiding ook zelf verzorgen. Dit is enkel mogelijk als je een erkenning hebt. Voor de erkenningsaanvraag heb je de volgende documenten nodig:

 • een kopie van je certificaat II of III
 • een kopie van het getuigschrift van de opleiding voor instructeurs belast met de vorming van begeleiders
 • een uittreksel uit het strafregister model 2 van maximaal 3 maanden oud
 • het bewijs dat je minstens 3 jaar een rijbewijs B hebt
 • het bewijs dat je elk jaar de verplichte bijscholingen gevolgd hebt. Heb je tijdens het jaar van je aanvraag nog geen 12 uur gevolgd? Dan moet je uiterlijk op 31 december bewijzen dat je de ontbrekende uren gevolgd hebt.

Je stuurt je aanvraag aangetekend naar:

Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaamse overheid
Koning Albert II-Laan 20 bus 2
1000 Brussel

Of je bezorgt de documenten via het contactformulier.

Na ontvangst van je documenten krijg je het verzoek om binnen 30 dagen 80 euro te betalen. Je erkenning wordt toegekend zodra je dat bedrag hebt betaald.

Terugkommoment rijbewijs B

Wil je de theorie- en/of praktijklessen voor het terugkommoment voor rijbewijs B geven? Dan moet je 2 of 3 opleidingen volgen:

 • Basisopleiding van 7 uur
 • Theorieopleiding/groepsgesprek van 14 uur voor het theoriegedeelte van het terugkommoment: Je moet een certificaat II of III hebben, een diploma pedagogie hebben of minstens 3 jaar relevante beroepsbekwaamheid aantonen in het geven van interactieve theorielessen of groepsgesprekken rond verkeer en mobiliteit.
 • Praktijkopleiding van 7 uur voor het praktijkgedeelte van het terugkommoment: Je moet een certificaat II hebben of minstens 3 jaar relevante beroepsbekwaamheid aantonen in het geven van praktijklessen categorie B.