rijinstructeur worden 07

Rijinstructeur worden: de voorwaarden

Om rijinstructeur te worden, zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Deze zijn afhankelijk van het type les dat je wilt geven en het bijbehorende certificaat dat je moet behalen.

Voorwaarden

 • Je hebt een certificaat / brevet van beroepsbekwaamheid
 • Je mag nooit uitgesloten zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen (rijverbod opgelegd door de rechter). Als de veroordeling is uitgewist of je hersteld bent in eer en rechten, kun je wel rijinstructeur worden. Je mag niet veroordeeld zijn bij een definitieve gerechtelijke beslissing:
  • voor een overtreding zoals bepaald in Boek II, Titel III, Titel VII, hoofdstuk V en VI, Titel VIII, hoofdstuk 1 en Titel IX, hoofdstuk I en II van het Strafwetboek
  • voor een overtreding op de artikelen 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 of 49 van de gecoördineerde wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer
  • voor een overtreding op de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van een motorvoertuig
 • Als je werkt als tolk voor examencentra, controleur bij een keuringscentrum voor voertuigen of als examinator, kun je geen rijinstructeur worden.
 • Als ambtenaar heb je toestemming van je diensthoofd nodig om als rijinstructeur te mogen werken.

Inschrijvingsvoorwaarden voor de examens

Certificaat II / Brevet II

 • Je hebt minstens 3 jaar een rijbewijs B.

Certificaat III / Brevet III

 • Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs of een bewijs van minstens 6 jaar beroepservaring als rijinstructeur.
 • Je hebt minstens 3 jaar een rijbewijs B.

Certificaat IV / Brevet IV

 • Je hebt een attest van de verplichte 4-daagse motorstage.
 • Je hebt minstens een rijbewijs A.

Certificaat V / Brevet V

 • Je hebt minstens 3 jaar een rijbewijs B.
 • Je hebt een rijbewijs van de voertuigcategorie waarvoor je les wilt geven.
 • Je hebt minstens een certificaat II.

Stagevoorwaarden

Wil je enkel een certificaat III behalen? Dan hoef je je niet door een dokter te laten onderzoeken.