rijbewijs c vrachtwagen d bus 08

Praktijkexamen rijbewijs C en D

Je kunt je praktijkexamen afnemen met vrije begeleiding of via een rijschool. Je kiest zelf het examencentrum waar je het examen wilt afleggen.

 • Als je het examen doet met je eigen voertuig en begeleider, plan je zelf een afspraak met een examencentrum, bij voorkeur zes weken van tevoren.
 • Als je het examen aflegt onder begeleiding van een rijschool, regelt de rijschool de afspraak voor je.

Benodigde documenten

Wanneer je gebruik maakt van een erkende rijschool:

 • identiteitsbewijs
 • Belgisch of Europees rijbewijs, voor categorie B of een gelijkwaardige categorie
 • formulier ‘Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs’ met het nog geldige certificaat van slagen voor het theorie-examen of de vrijstelling ervan
 • certificaat van praktijkopleiding, verkregen van je rijschool
 • rijgeschiktheidsattest groep 2, behalve als je al een geldig rijbewijs hebt waarvoor je dat attest al hebt ingediend
 • indien van toepassing: betalingsbewijs van de vergoeding.

Wanneer je zelfstandig hebt geoefend met het voorlopig rijbewijs:

Van de kandidaat-bestuurder:

 • identiteitsbewijs
 • Belgisch of Europees rijbewijs, voor categorie B of een gelijkwaardige categorie
 • geldig voorlopig rijbewijs (ouder dan een maand).

Als je al twee keer niet geslaagd bent voor het praktijkexamen, heb je ook het certificaat nodig dat je krijgt nadat je de voorgeschreven rijopleiding hebt gevolgd.

Van het voertuig:

 • verzekeringsbewijs
 • registratiebewijs
 • keuringsbewijs
 • technische fiche of identificatierapport.
 • Alleen voor rijbewijzen C, C1, CE of C1E: een CMR, vrachtbrief of weegbon.
 • Als een CMR of vrachtbrief niet verplicht is, moet je een weegbon indienen die maximaal één dag voor het praktijkexamen is afgegeven. Deze weegbon moet de volgende gegevens bevatten:
  • identificatie van één weegschaal
  • datum van wegen
  • kenteken van het voertuig
  • gewicht in beladen toestand.
 • Voor het praktijkexamen moeten de kandidaat-bestuurder en zijn begeleider een attest invullen over de lading en het gewicht van het voertuig, inclusief lading.
 • Ter info: de CMR is een vrachtbrief die vereist is voor elk grensoverschrijdend vervoer van of naar een van de landen die zijn aangesloten bij de CMR-conventie. De meeste Europese landen zijn aangesloten bij die conventie. De CMR-vrachtbrief mag in België ook worden gebruikt voor binnenlands vervoer.

Vereisten voor de begeleider:

 • identiteitsbewijs
 • Belgisch of Europees rijbewijs voor het voertuig waarin het examen plaatsvindt.
  • Indien de kandidaat-chauffeur het vakbekwaamheidscertificaat (code 95) wil behalen, moet de begeleider dit ook hebben behaald of vrijgesteld zijn.

De begeleider dient aanwezig te zijn tijdens het praktijkexamen en, indien er genoeg zitplaatsen zijn, mee te rijden tijdens de proef op de openbare weg.

Verloop van het praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen laat je zien dat je het voertuig onder controle hebt en de verkeersregels correct naleeft.

Rijbewijs C, C1, CE of C1E zonder vakbekwaamheidscertificaat

Het praktijkexamen voor rijbewijs C, C1, CE en C1E zonder vakbekwaamheid bestaat uit 2 delen:

 1. Proef op privéterrein
  • Je voert 4 basismanoeuvres uit:
  • voorafgaande controles
  • recht achteruitrijden
  • achteruit rijden tot aan een laadperron
  • achteruitrijden in een garage.
 2. Proef op de openbare weg (minstens 45 minuten)

Lees het gedetailleerde verloop van het praktijkexamen zonder vakbekwaamheid:

Rijbewijs C, C1, CE of C1E met vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor rijbewijs C, C1, CE en C1E met vakbekwaamheid omvat 3 onderdelen:

 1. Proef op privéterrein
  • Je voert 4 basismanoeuvres uit:
  • voorafgaande controles
  • recht achteruitrijden
  • achteruit rijden tot aan een laadperron
  • achteruitrijden in een garage.
 2. Proef basiskwalificatie
  • Met deze proef toon je aan dat je:
   • een lading veilig kunt vastzetten volgens de voorschriften
   • een lading kunt laden zonder fysieke risico’s te lopen
   • criminaliteit kunt voorkomen
   • noodsituaties kunt inschatten
   • een schadeformulier kunt invullen
   • een vrachtbrief kunt invullen.
 3. Proef op de openbare weg (minstens 90 minuten)

Lees het gedetailleerde verloop van het praktijkexamen met vakbekwaamheid:

rijbewijs C – C1
rijbewijs CE – C1E

Rijbewijs D, D1, DE of D1E zonder vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor rijbewijs D, D1, DE en D1E zonder vakbekwaamheid bestaat uit 2 delen:

Proef op privéterrein

 • Je voert 4 basismanoeuvres uit:
  • voorafgaande controles
  • recht achteruitrijden
  • achteruit in een garage parkeren
  • langs een trottoir parkeren.

Proef op de openbare weg (minstens 45 minuten)

Lees het gedetailleerde verloop van het praktijkexamen zonder vakbekwaamheid:

Rijbewijs D, D1, DE of D1E met vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor rijbewijs D, D1, DE en D1E met vakbekwaamheid bestaat uit 3 delen:

 1. Proef op privéterrein
  • Je voert 4 basismanoeuvres uit:
   • voorafgaande controles recht
   • achteruitrijden
   • achteruit in een garage parkeren
   • langs een trottoir parkeren.
 2. Proef basiskwalificatie
  • Met deze proef toon je aan dat je je voertuig voldoende beheerst om:
   • veiligheid en comfort van de passagiers te waarborgen
   • je lading te verzekeren
   • lichamelijke risico’s te voorkomen
   • noodsituaties te beoordelen
   • criminaliteit en illegaal vervoer te voorkomen.
 3. Proef op de openbare weg (minstens 90 minuten)

Lees het gedetailleerde verloop voor een rijbewijs in de categorie D met vakbekwaamheid.

Bijstand door een tolk

Het praktijkexamen kan worden afgelegd met bijstand van een Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk die je zelf kiest en betaalt. De tolk moet bij het examencentrum een bewijs tonen om aan te geven dat hij een beëdigde tolk is. Neem voor meer informatie contact op met het examencentrum.

Prijs van het praktijkexamen

Praktijkexamen in de categorie C of D zonder vakbekwaamheid:

 • volledig praktijkexamen: 64 euro
 • alleen de proef op de openbare weg: 53 euro.

Praktijkexamen voor het rijbewijs C1, C, D1 of D met vakbekwaamheid:

 • manoeuvres: 51 euro
 • praktische proef basiskwalificatie: 76 euro
 • manoeuvres + praktische proef basiskwalificatie: 102 euro
 • proef openbare weg: 178 euro

Praktijkexamen voor het rijbewijs C1E, CE, D1E of DE met vakbekwaamheid:

 • manoeuvres: 67 euro
 • praktische proef basiskwalificatie: 76 euro
 • manoeuvres + praktische proef basiskwalificatie: 119 euro
 • proef openbare weg: 178 euro

Je bent geslaagd voor het praktijkexamen

Je ontvangt documenten van het examencentrum:

 • formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’
 • ‘Getuigschrift basiskwalificatie’ (als je geslaagd bent voor het bewijs van beroepsbekwaamheid – code 95).

Met deze documenten kun je je rijbewijs aanvragen bij je gemeentebestuur.

Let op: de documenten die je in het examencentrum krijgt, zijn 3 jaar geldig. Vraag je je rijbewijs niet aan binnen die termijn? Dan moet je opnieuw slagen voor het theorie- en praktijkexamen.

Je bent niet geslaagd voor het praktijkexamen

Je kunt het praktijkexamen opnieuw afleggen, maar niet op dezelfde dag. Je bent 3 jaar vrijgesteld voor de proeven waarvoor je wel geslaagd bent.

Als je tweemaal niet geslaagd bent en de rijopleiding onder vrije begeleiding met het voorlopig rijbewijs hebt gevolgd, moet je rijlessen volgen bij een erkende rijschool. Na afloop van die lessen krijg je een bewijs dat je bij je volgende praktijkexamen moet overhandigen.