rijbewijs c vrachtwagen d bus 01

Vakbekwaamheid voor rijbewijs C en D

Als je als professionele bestuurder commercieel vervoer verricht met een rijbewijs C of D, heb je een bewijs van vakbekwaamheid nodig (code 95 op het rijbewijs). Hoe je zo’n bewijs van vakbekwaamheid kunt behalen, hangt af van je situatie.

Nog geen rijbewijs C of D?

Als je nog geen rijbewijs C of D hebt, kun je meteen een gecombineerd examen afleggen:

 • rijbewijs C + vakbekwaamheid
 • rijbewijs D + vakbekwaamheid

Meer informatie over deze examens voor rijbewijs C + vakbekwaamheid en rijbewijs D + vakbekwaamheid.

Rijbewijs C of D

Als je al een bewijs van vakbekwaamheid hebt behaald voor C of D, kun je een aanvullend examen afleggen:

 • behaald voor rijbewijs C en je wilt het ook behalen voor categorie D
 • behaald voor rijbewijs D en je wilt het ook behalen voor categorie C

Rijbewijs C

Heb je je rijbewijs C behaald:

 • uiterlijk op 9 september 2009? Dan hoef je alleen 35 uur nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen. Buitenlandse bestuurders kunnen de nascholing volgen in het land waar ze werken of in het land waar ze officieel wonen.
 • vanaf 10 september 2009? Dan moet je slagen voor een basiskwalificatie-examen vakbekwaamheid om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.
  • Verschillende rijscholen bieden opleidingen aan voor chauffeurs die een opleiding willen volgen. Een opleiding voor dit examen is niet verplicht; je kunt ook kiezen voor zelfstudie.
  • Het examen wordt afgelegd in een examencentrum. Lees meer over vakbekwaamheid voor rijbewijs C en C1.

Rijbewijs D

Heb je je rijbewijs D behaald:

 • uiterlijk op 9 september 2008? Dan hoef je alleen 35 uur nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum (pdf) om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen. Buitenlandse bestuurders kunnen de nascholing volgen in het land waar ze werken of in het land waar ze officieel wonen.
 • vanaf 10 september 2008? Dan moet je slagen voor een basiskwalificatie-examen vakbekwaamheid om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.
  • Verschillende rijscholen bieden opleidingen aan voor chauffeurs die een opleiding willen volgen. Een opleiding voor dit examen is niet verplicht; je kunt ook kiezen voor zelfstudie.
  • Het examen wordt afgelegd in een examencentrum. Lees meer over vakbekwaamheid voor rijbewijs D en D1.

Nascholing elke 5 jaar

Om je vakbekwaamheid te behouden, moet je elke 5 jaar 35 uur nascholing volgen bij een erkend opleidingscentrum. Je dient minimaal één module per thema te volgen en ten minste één module met 3 uur praktijk (bijvoorbeeld zuinig rijden). Je mag niet twee keer exact dezelfde module volgen binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de verlenging van code 95.

De volgende opleidingen kunnen ook worden meegerekend:

 • opleidingen over het vervoer van gevaarlijke goederen (voor 14 kredietpunten)
 • opleidingen over het vervoer van dieren (voor 7 kredietpunten)
 • opleidingen over de omgang met personen met een handicap (voor 7 kredietpunten).

Buitenlandse chauffeurs kunnen de nascholing volgen in het land waar ze werken of in het land waar ze officieel wonen.

Heb je vragen of klachten over de nascholing? Neem dan contact op met het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Kwalificatiekaart voor chauffeurs

Je kunt een kwalificatiekaart voor chauffeurs aanvragen als:

 • de hoofdvestiging van je werkgever gevestigd is in het Vlaamse gewest
 • je niet voldoet aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen
 • het land waar je woont de certificaten, uitgereikt door de opleidingscentra waar je nascholing hebt gevolgd, niet accepteert.

Voor het aanvragen van een kwalificatiekaart betaal je 23 euro. Na het indienen van je online aanvraag, ontvang je per post een betalingsverzoek. Na betaling ontvang je je kwalificatiekaart.

De kwalificatiekaart wordt automatisch naar het adres van je domicilie gestuurd, tenzij je de kaart naar het adres van je werkgever wilt laten sturen. In dat geval moet je deze toestemming volledig ingevuld uploaden bij je online aanvraag.

Is de hoofdvestiging van je werkgever gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk of het Waalse Gewest? Volg dan deze procedure.

Vraag hier je kwalificatiekaart aan.

Vrijstellingen

Er zijn vrijstellingen van de verplichting om een bewijs van vakbekwaamheid te hebben voor chauffeurs van:

 • voertuigen met een maximale toegestane snelheid van niet meer dan 45 km/u
 • voertuigen die worden gebruikt door of onder controle staan van strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer, diensten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en medische noodvervoersdiensten, indien het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee deze diensten belast zijn
 • voertuigen die technische verbetering, herstel of onderhoud ondergaan, of nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht
  • voertuigen waarvoor een rijbewijs D of D1 vereist is en die zonder passagiers worden bestuurd door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum in de buurt van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die door de vervoerder wordt gebruikt, op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de voornaamste activiteit van de chauffeur is
   • voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd
 • voertuigen ingezet bij noodsituaties of toegewezen aan reddingsoperaties, inclusief voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp
 • voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer
 • voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materieel, uitrusting of machines bestemd voor de chauffeur in de uitoefening van zijn beroep, op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de voornaamste activiteit van de chauffeur is
  • voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd
 • voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden gebruikt om goederen te vervoeren in het kader van hun eigen bedrijfsactiviteiten, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de
  • voornaamste activiteit van de chauffeur of als ze verder rijden dan 50 kilometer vanaf de basis van het bedrijf dat het voertuig bezit, huurt of least
   voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd

Opleidingscentra, opleidingsmodules en instructeurs vakbekwaamheid

De ministers van de federale overheid en de drie gewesten besloten in 2015 dat de ‘vakbekwaamheid van beroepschauffeurs‘ een bevoegdheid van de gewesten wordt, onder voorbehoud van een tegengestelde beslissing van de Raad van State. Sinds 23 november 2015 worden nieuwe aanvragen voor goedkeuring van opleidingscentra, opleidingsmodules en instructeurs behandeld door de Vlaamse overheid.

Voor vragen van of over opleidingscentra en vragen over de goedkeuring van opleidingscentra, modules en instructeurs kun je terecht bij:

Controleer je gevolgde nascholingen online via Mijn Burgerprofiel

In Mijn Burgerprofiel worden alleen de nascholingen weergegeven die je bij een door de Vlaamse overheid erkend opleidingscentrum hebt gevolgd. Ook kun je er met de simulator zien of je alle benodigde nascholingen hebt gevolgd en of je voldoende praktijkuren hebt. Je vindt deze informatie onder ‘Uw gegevens bij de overheid > Mobiliteit‘.

Vind je geen informatie terug in Mijn Burgerprofiel? Neem dan eerst contact op met je opleidingscentrum. Als het opleidingscentrum je niet kan helpen, stuur dan een bericht naar het Contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Let op: je attest van vakbekwaamheid (code 95) kun je niet via Mijn Burgerprofiel opvragen. Dat kan alleen via het opleidingscentrum waar je je nascholing hebt gevolgd.

Klik op deze link voor je ‘Mijn Burgerprofiel‘.