rijbewijs c vrachtwagen d bus 02

Theorie-examen rijbewijs C en D

Het theorie-examen is de eerste stap op weg naar je rijbewijs. Ben je een beroepschauffeur? Dan moet je ook een basiskwalificatie-examen afleggen om je vakbekwaamheid te bewijzen.

Je kunt het theorie-examen afnemen in een examencentrum naar keuze. Maak tijdig een afspraak met het examencentrum en vergeet niet je identiteitskaart mee te nemen naar het examen.

Voorbereiding

Bereid je voor op het theorie-examen met:

Verloop van het theorie-examen zonder bewijs van vakbekwaamheid

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Om te slagen moet je minstens 41/50 halen:

 • Per vraag krijg je 2 of 3 antwoordopties, waaruit je het juiste antwoord moet kiezen.
 • Je hebt 50 minuten om het examen af te ronden.
 • Je kunt de vragen beantwoorden in de volgorde die je wenst.

Verloop van het theorie-examen met bewijs van vakbekwaamheid

Het gecombineerde theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:

 1. 100 meerkeuzevragen. Om te slagen moet je minstens 80/100 halen:
  • Je krijgt 50 vragen over het rijbewijs en 50 vragen over vakbekwaamheid.
  • Per vraag zijn er 2 of 3 antwoordopties, waaruit je het juiste antwoord moet kiezen.
  • Je hebt 100 minuten om het examen af te ronden.
  • Beantwoord de vragen in de volgorde die je wenst.
  • Slaag je voor 1 van beide onderdelen met een score van 40/50 of meer? Dan ben je 3 jaar vrijgesteld voor dat onderdeel.
 2. 8 casestudy’s. Om te slagen moet je minstens 32/40 halen:
  • Na elke case volgen 5 meerkeuzevragen. In totaal zijn er 40 meerkeuzevragen.
  • Per vraag zijn er 2 of 3 antwoordopties, waaruit je het juiste antwoord moet kiezen.
  • Je hebt 80 minuten om het examen af te ronden.
  • Binnen 1 casestudy kun je de vragen beantwoorden in de volgorde die je wenst.
  • Het is niet mogelijk om je antwoorden van een vorige casestudy te wijzigen.
 3. Mondeling onderdeel. Om te slagen moet je minstens 80/100 halen:
  • De computer selecteert 10 vragen en de examinator vertelt je hoeveel antwoorden per vraag hij verwacht.
  • Je kunt de antwoorden schriftelijk voorbereiden.
  • De examinator beoordeelt of je over de vereiste kennis beschikt.
  • Je hebt 60 minuten om het examen af te ronden.

Geslaagd voor het theorie-examen

Na het behalen van het theorie-examen ontvang je van het examencentrum een attest van slagen en een formulier ‘Aanvraag om een voorlopig rijbewijs’. Na het verplichte medische onderzoek kun je beginnen met de praktische rijopleiding.

Je theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

Niet geslaagd voor het theorie-examen

Je kunt het theorie-examen opnieuw afleggen, maar niet op dezelfde dag.

Aangepast theorie-examen voor rijbewijs C of D

Er zijn twee speciale theorie-examens mogelijk:

 • vertraagd theorie-examen
 • theorie-examen met bijstand van een beëdigd doventolk of een Franse, Duitse of Engelse beëdigd tolk.

Een speciaal theorie-examen wordt altijd op afspraak georganiseerd. Neem tijdig contact op met het examencentrum.

Vertraagd theorie-examen

Om in aanmerking te komen voor het vertraagde examen is een getuigschrift of attest vereist van een:

 • centrum voor beroepsoriëntering
 • Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • instituut voor buitengewoon onderwijs
 • centrum voor observatie of begeleiding
 • of een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Ook wie 5 keer niet slaagt voor het theorie-examen kan het vertraagde examen aanvragen. Een getuigschrift of attest is dan niet nodig.
Voor een vertraagd theorie-examen betaal je 107 euro extra.

Examen met audiovertaling

Vanaf 1 januari 2023 kun je het theorie-examen afleggen met audiotolk. Je kunt kiezen uit Frans, Duits of Engels. Je hoort de vragen en antwoordopties eerst in het Nederlands en daarna in de taal die je hebt gekozen. Wanneer je je aanmeldt bij het loket, geef je aan dat je het examen met audiotolk wilt afleggen en de taal die je verkiest.

Je betaalt het basistarief + 40 euro extra voor de audiovertaling.