rijbewijs c vrachtwagen d bus 05

Praktijkopleiding rijbewijs C en D

Je kunt beginnen met je praktijkopleiding nadat je het theorie-examen hebt gehaald en een medisch onderzoek hebt ondergaan.

Je hebt de keuze tussen een rijopleiding:

Praktijkonderwijs via een erkende rijschool

 1. Kies een erkende rijschool  en geef hen de volgende documenten:
  • bewijs van slagen voor het theorie-examen
  • rijgeschiktheidsattest van groep 2
  • eventueel je rijbewijs B of een ander rijbewijs dat je bezit.
 2. Volg minimaal 8 uur praktijkles.
  • Wil je het rijbewijs met vakbekwaamheid behalen? Dan kun je extra lessen volgen voor dat onderdeel van het praktijkexamen.

Na afloop ontvang je een ‘getuigschrift van praktijkonderricht’ dat je aan het examencentrum moet overhandigen.

Praktijkonderwijs met een voorlopig rijbewijs model 3

Je voorlopige rijbewijs is 12 maanden geldig. Gedurende deze stageperiode oefen je met 1 of 2 begeleiders:

Stap 1: Kies je begeleider(s)

Je kiest 1 of 2 begeleiders die op je voorlopig rijbewijs worden vermeld. Je mag alleen rijden als je wordt vergezeld door je begeleider(s).

 • Minimumleeftijd voor begeleiders:
  • voor het rijbewijs C: 24 jaar
  • voor het rijbewijs D: 27 jaar.
 • Andere voorwaarden voor een begeleider:
  • Moet ten minste 6 jaar in het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het voertuig waarin de leerling oefent.
  • Moet in België ingeschreven staan en een identiteitsdocument hebben dat in België is uitgegeven.
  • Mag de afgelopen 3 jaar niet het recht om te rijden hebben verloren. Een ontzegging van het recht om te rijden wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan hersteltoetsen en -onderzoeken waarvoor je moet slagen.
  • Mag het afgelopen jaar geen andere leerling-bestuurder hebben begeleid. Die voorwaarde geldt niet als:
   • het gaat om de kinderen of pleegkinderen van de begeleider. Of die van de partner waarmee de begeleider is getrouwd of wettelijk samenwoont
   • begeleider en kandidaat personeelsleden zijn van dezelfde onderneming die haar bestuurders zelf opleidt.
   • begeleider en kandidaat werken voor een brandweerdienst

Je mag van begeleider wisselen tijdens je stageperiode. Ga dan naar je gemeentebestuur om je voorlopig rijbewijs te laten aanpassen.

Stap 2: Vraag je voorlopig rijbewijs aan

Geef de volgende documenten en gegevens aan je gemeentebestuur om je voorlopig rijbewijs aan te vragen:

Stap 3: Oefen minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden

Je mag alleen in België oefenen en met je begeleider(s) rijden.

Ben je jonger dan 24 jaar? Dan mag je niet rijden:

 • tussen 22 en 6 uur
 • op vrijdag, zaterdag en zondag
 • op de vooravond van wettelijke feestdagen
 • en op wettelijke feestdagen zelf.

Goed om te weten:

 • Word je vergezeld door 1 begeleider?
 • Dan mag je nog 1 andere passagier vervoeren.
 • Je moet altijd je identiteitskaart en voorlopig rijbewijs bij je hebben als je oefent.
 • Aan de achterkant van het voertuig moet op een goed zichtbare manier een L-teken worden aangebracht.
 • Je voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor je begeleider.
 • Als je 2 keer niet slaagt voor het praktijkexamen, moet je een opleiding volgen bij een erkende rijschool.

Let op: houd er rekening mee dat je voorlopig rijbewijs slechts 12 maanden geldig is. Het kan niet worden verlengd. Je moet dan 3 jaar wachten voor je een nieuw voorlopig rijbewijs kunt aanvragen voor dezelfde categorie. Maak dus tijdig een afspraak met het examencentrum voor je praktijkexamen.

Voor meer informatie over de geldigheid van het voorlopig rijbewijs kun je contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via info@mobilit.fgov.be of op 02 277 31 11.