rijbewijs b auto 04

Klachtenprocedure

Als je een klacht hebt over het praktijkexamen, kun je de volgende stappen nemen:

Bespreek de klacht eerst met de hoofdexaminator.
Als je geen oplossing vindt met de hoofdexaminator, bespreek de klacht dan met de directie van het examencentrum.

Beroepsprocedure

Wanneer je niet slaagt voor het praktijkexamen, kun je in beroep gaan tegen de beslissing van het laatste praktijkexamen. Stuur binnen 15 dagen na het examen een aangetekend verzoekschrift naar de Beroepscommissie:

Voorzitter Beroepscommissie
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Geef de volgende gegevens van de persoon die beroep instelt:

 • naam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • handtekening
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
  examencentrum waar het
 • examen is afgenomen
 • aantal keren dat het praktijkexamen is afgelegd.

Het verzoekschrift moet argumenten en een beschrijving bevatten van de feiten die betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van de plaats, de tijd en de procedure van het laatst afgelegde examen.

Voor het verzoekschrift betaal je 25 euro. Je ontvangt een bericht met het rekeningnummer waarop dit bedrag moet worden gestort.