rijbewijs b auto 17

Theorie-examen voor rijbewijs B

Het theorie-examen vormt de eerste stap om een rijbewijs te verkrijgen. Je kunt dit examen afleggen vanaf 17 jaar in een examencentrum naar keuze. De kosten bedragen 18 euro. Controleer op de website van het examencentrum of je vooraf (online) een afspraak moet maken.

Voorbereiding

Je kunt je voorbereiden op het theorie-examen door:

 • zelfstudie
  • via het online platform ‘Mijn rijbewijs B’ kun je je voorbereiden op het theoretisch rijexamen met meerkeuze- en videovragen.
 • het volgen van theorielessen bij een erkende rijschool (maximaal 12 uur).

Documenten

 • Neem je identiteitskaart mee. Een kopie wordt niet geaccepteerd.
 • Als je je identiteitskaart kwijt bent, neem dan het officiële bewijs van aangifte van verlies of diefstal mee.
 • Als je geen Belgische identiteitskaart hebt, neem dan je vreemdelingenkaart mee.

Getuigschrift van de rijschool als je voor de derde keer examen doet

Als je twee keer niet geslaagd bent voor het theorie-examen, moet je bij je derde poging een getuigschrift van de rijschool waar je 12 uur theorielessen hebt gevolgd, voorleggen. Voor de eerste twee keer is 12 uur theorielessen niet verplicht, maar optioneel.

Procedure

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Om te slagen, moet je ten minste 41 van de 50 punten behalen:

 • Je begint met 50 punten.
 • Je verliest 1 punt bij een fout antwoord of onbeantwoorde vraag.
 • Je verliest 5 punten per fout bij vragen over overtredingen van de 3e of 4e graad of over de toegestane maximumsnelheid.

De vragen benaderen realistische verkeerssituaties, worden duidelijk voorgelezen en verschijnen op het computerscherm. Na het voorlezen van de vraag heb je 15 seconden om te antwoorden.

Na het theorie-examen kun je meteen je foute antwoorden bekijken. Later is dit niet meer mogelijk.

Geslaagd of niet geslaagd

Geslaagd voor het theorie-examen

Direct na het theorie-examen moet je een oogtest afleggen in het examencentrum. Als je niet slaagt voor de oogtest, moet je een afspraak maken bij een oogarts.

Het examencentrum geeft je een aanvraagformulier voor je voorlopig rijbewijs. Op de achterkant van dit formulier moet je verklaren dat je medisch gezien in staat bent om veilig te rijden.

Houd er rekening mee dat je theorie-examen 3 jaar geldig is. Als je vanaf 1 februari 2019 een voorlopig rijbewijs aanvraagt, staat de geldigheidsduur op het
voorlopig rijbewijs zelf vermeld. Houd deze datum in de gaten, zodat je weet hoe lang je theorie-examen nog geldig is.

Als je niet meer weet wat de geldigheidsduur van je theorie-examen is, kun je contact opnemen met het examencentrum waar je het examen hebt afgelegd.

Niet geslaagd voor het theorie-examen

Je mag het theorie-examen opnieuw doen, maar niet op dezelfde dag.

Als je twee keer niet geslaagd bent, moet je een theorieopleiding van 12 uur volgen bij een erkende rijschool. Na deze theorielessen ontvang je een getuigschrift van de rijschool. Dit moet je overhandigen in het examencentrum als je voor de derde keer het theorie-examen aflegt.

Let op: Als je vier keer niet geslaagd bent, hoef je de theorielessen niet opnieuw te volgen. Je theorielessen blijven 3 jaar geldig.

Aangepast theorie-examen rijbewijs B

Aangepaste theorie-examens worden altijd op afspraak afgenomen. Neem tijdig contact op met een examencentrum.

Vertraagd theorie-examen

De vragen worden voorgelezen door een examinator en de kandidaat krijgt meer tijd om te antwoorden. Kandidaten met een leer- of leesstoornis (bv. dyslexie) of die analfabeet zijn, komen in aanmerking voor het vertraagd examen. Je toont dit aan met een getuigschrift of attest van een van de volgende instanties:

 • centrum voor beroepsoriëntering
  CLB (Centrum voor
 • Leerlingenbegeleiding)
 • instituut voor buitengewoon onderwijs
 • centrum voor observatie of begeleiding
 • OCMW.

Het attest vermeldt dat de kandidaat volgens art. 32, §5 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs in aanmerking komt om deel te nemen aan een vertraagde zitting.

Ook wie vijf keer niet slaagde voor het theorie-examen kan het vertraagde examen aanvragen. Een getuigschrift of attest is dan niet nodig.

Voor een vertraagd theorie-examen betaal je eveneens 18 euro, hetzelfde bedrag als voor een regulier examen.

Examen met audiovertaling

Sinds 1 januari 2023 kun je het theorie-examen afleggen met een audiotolk. Je kunt kiezen uit Frans, Duits of Engels. Je hoort de vragen en antwoordmogelijkheden eerst in het Nederlands en daarna in de door jou gekozen taal. Geef bij het loket aan dat je het examen met audiotolk wil afleggen en welke taal je verkiest.

Je betaalt het basistarief + 40 euro extra voor de audiovertaling.

Veelgestelde vragen

Wanneer is een medisch onderzoek nodig om een rijbewijs te krijgen?

In sommige gevallen is een medische keuring vereist voordat het rijbewijs kan worden afgegeven. De dienst Medex van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voert deze onderzoeken uit.

De onderzoeken vinden alleen op afspraak plaats en zijn betalend.

De volgende types bestuurders hebben een medische keuring nodig:

 • bestuurders met een rijbewijs C, CE, D of DE, zoals onder meer vrachtwagenchauffeurs
 • autobus- en autocarbestuurders
 • taxichauffeurs
 • verhuurdiensten met chauffeur
 • ambulanciers
 • rijschoolinstructeurs
 • chauffeurs voor bezoldigd leerlingenvervoer.

Chauffeurs die voor een werkgever rijden, kunnen meestal via de verzekeringsorganisatie van hun werkgever een medisch onderzoek laten uitvoeren. Zelfstandigen kunnen bij Medex terecht.

Ook als je rijbewijs werd ingetrokken, kun je bij Medex terecht voor het afleggen van een psycho-medische test om het opnieuw te verkrijgen.

Alle informatie over de procedure en tarieven vind je op de website van MEDEX.

Kan ik mijn theoretisch rijbewijs uit het buitenland combineren met een praktisch rijexamen in Vlaanderen of omgekeerd?

Als je je theoretisch rijbewijs in het buitenland hebt behaald, kun je dat niet combineren met een praktisch rijexamen in Vlaanderen. Ook kun je met je Vlaams theoretisch rijbewijs geen definitief rijbewijs B behalen in het buitenland.

Je kunt wel je theoretisch rijexamen afleggen in Brussel of Wallonië en vervolgens je praktisch rijexamen in Vlaanderen afleggen. Houd er in dat geval rekening mee dat je moet voldoen aan de voorwaarden van het Vlaamse praktijkexamen, zoals bijvoorbeeld de oefenperiode van 3 maanden.