rijbewijs b auto 14

Rijbewijs B aanvragen of vernieuwen

Zorg ervoor dat je de geldigheid van je rijbewijs in bankkaartmodel zelf in de gaten houdt

De rijbewijzen in bankkaartmodel zijn sinds juli 2010 in enkele pilotgemeenten en vanaf 2013 in alle gemeenten afgegeven. Ze hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar, waardoor de eerste rijbewijzen binnenkort vernieuwd moeten worden.

Hou er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om de administratieve einddatum van je rijbewijs zelf te controleren en tijdig de vernieuwing van je rijbewijs aan te vragen.

Waar aanvragen?

Voorlopig rijbewijs

Je kunt je voorlopig rijbewijs aanvragen bij het gemeentebestuur.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider – model 18 maanden

Voor het model van 18 maanden heb je 2 opties:

Je kunt je aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model 18 maanden online indienen via de BelDrive-applicatie. Dankzij deze applicatie hoef je slechts één keer naar je stad of gemeente te gaan om je rijbewijs op te halen.
Na een succesvol theorie-examen en het behalen van een bekwaamheidsattest bij een erkende rijschool (na 20 uur praktijkles), kun je met het aanvraagformulier van het examencentrum terecht bij je gemeentebestuur voor een voorlopig rijbewijs.

Voorlopig rijbewijs met begeleider – 36 maanden

Na een succesvol theorie-examen ontvang je van het examencentrum een aanvraagformulier voor een voorlopig rijbewijs.

Definitief rijbewijs

Na een geslaagd praktijkexamen ontvang je van het examencentrum een aanvraagformulier voor een definitief rijbewijs. Met dit aanvraagformulier vraag je je rijbewijs aan bij je gemeente.

Geldigheid

Het elektronische Europese rijbewijs in de vorm van een bankkaart is 10 jaar geldig. Na deze periode kun je het bij het gemeentebestuur verlengen. Je hoeft hiervoor geen (rij)examen opnieuw af te leggen. Je rijbewijs B is geldig binnen de Europese Unie.

Veel landen buiten Europa erkennen ook het Belgische rijbewijs. Desondanks is het vaak aanbevolen om een internationaal rijbewijs aan te vragen.

Diefstal of verlies van rijbewijs B

Als je je rijbewijs kwijtraakt door diefstal of verlies, kun je een nieuw exemplaar aanvragen. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Met de documenten die je daar ontvangt, vraag je een nieuw rijbewijs aan bij je gemeentebestuur. De kosten voor een nieuw rijbewijs bedragen ongeveer 25 euro (varieert per gemeente).

Let op: je mag pas weer de weg op als je je duplicaat of nieuw rijbewijs hebt ontvangen. Alleen het attest van verlies of diefstal is niet voldoende. Als je zonder duplicaat of nieuw rijbewijs gaat rijden, riskeer je een boete.

Rijbewijs B na rijverbod met herstelonderzoeken

Na ernstige verkeersovertredingen kan de rechter een rijverbod uitspreken. Dan moet je binnen 4 werkdagen je rijbewijs inleveren bij de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

Soms stelt de rechter herstelonderzoeken als voorwaarde om je rijbewijs terug te krijgen. Dit kan een medisch of psychologisch onderzoek zijn, of het opnieuw afleggen van het theorie- en praktijkexamen. De kosten voor de herstelonderzoeken bedragen 416 euro.

Na afloop van het rijverbod en eventuele onderzoeken of examens kun je je rijbewijs weer ophalen bij de griffie van de rechtbank.

Voor meer informatie over herstelonderzoeken kun je contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via info@mobilit.fgov.be of op 02 277 31 11.

Aangepast rijbewijs

Als je een aandoening, letsel of ziekte hebt of bepaalde medicijnen gebruikt, ben je mogelijk niet meer in staat om veilig een voertuig te besturen. In dat geval kunnen er beperkingen of voorwaarden aan je rijbewijs worden gekoppeld en moet je bij je gemeentebestuur een rijbewijs met beperkende codes aanvragen.

Wanneer wordt een papieren rijbewijs vervangen door het Europese model?

Het traditionele roze, papieren rijbewijs wordt geleidelijk vervangen door het uniforme Europese model, oftewel het Europees rijbewijs. Het bankkaartmodel is verplicht tegen 2033.

Alle EU-lidstaten zijn verplicht om een uniform Europees rijbewijs in te voeren, inclusief de vernieuwing van de centrale databank van rijbewijsgegevens.

Het Europees rijbewijs heeft de volgende kenmerken:

  • formaat van een gelamineerde bankkaart
  • identiteitsgegevens van de houder
  • categorieën van voertuigen die de houder mag besturen
  • bescherming tegen vervalsing – reageert op uv-stralen
  • in België 10 jaar geldig.

In België worden de rijbewijzen geleidelijk vervangen door het Europees model. Neem hiervoor contact op met je stad of gemeente. Het is handig om te wachten tot je identiteitskaart verloopt en beide documenten tegelijk te vervangen.

Voor het voorlopig rijbewijs en het internationale rijbewijs blijft de papieren versie bestaan.