rijbewijs b auto 06

Praktijkexamen rijbewijs B

Zodra je 18 jaar bent en na een minimale stage of oefenperiode van 3 maanden, kun je het praktijkexamen afleggen met vrije begeleiding of onder begeleiding van een rijschool of zelfstandig rijinstructeur.

 • Als je het examen aflegt met je eigen voertuig en begeleider, dien je zelf een afspraak te maken met een examencentrum, bij voorkeur minstens 6 weken van tevoren.
 • Als je het examen aflegt onder begeleiding van een erkende rijschool, dan maakt de rijschool de afspraak.

Kosten

Het praktijkexamen kost 47 euro en bestaat uit 2 onderdelen:

een gevaarherkennings- of risicoperceptietest via de computer. Bekijk voorbeeldvideo 1 en video 2.
een rijtest op de openbare weg.

Procedure

Gevaarherkennings- en risicoperceptietest

De gevaarherkennings- en risicoperceptietest evalueert of je tijdig de verschillende gevaren op de weg herkent en correct inschat. Je legt de test af vóór de proef op de openbare weg.

De test bestaat uit 5 korte filmpjes die een verkeerssituatie tonen vanuit het perspectief van de bestuurder, samen met de snelheidsmeter, richtingaanwijzers en binnen- en buitenspiegels.

Na elk filmpje krijg je een bijbehorende vraag met 4 antwoordopties. Minimaal 1 en maximaal 3 goede antwoorden zijn mogelijk:

 • Voor elk correct antwoord krijg je 1 punt.
 • Voor elk fout antwoord verlies je 1 punt.
 • Voor elk correct antwoord dat je niet aanvinkt, krijg je 0 punten.

Proef op de openbare weg

Tijdens de proef op de openbare weg beoordeelt de examinator of je je voertuig beheerst en de verkeersregels correct toepast. Je moet tijdens het examen 2 van de 6 beschreven manoeuvres uitvoeren en een stuk zelfstandig rijden op de weg. Het praktijkexamen duurt minimaal 40 minuten. Meer informatie over het praktijkexamen vind je in de brochure over rijbewijs B.

Toelatingsvoorwaarden

Lever de volgende documenten in bij het examencentrum vóór de start van je praktijkexamen:

Van de leerling-bestuurder:

 • een geldig voorlopig rijbewijs
  • Als je voorlopig rijbewijs is verlopen:
   • certificaat van een erkende rijschool om aan te tonen dat je 6 uur praktijkles hebt gevolgd na het verlopen van je voorlopig rijbewijs + attest van je gemeentebestuur, waaruit blijkt dat je de nodige scholing of oefening hebt genoten met een voorlopig rijbewijs
 • de datum waarop je geslaagd bent voor je theorie-examen (3 jaar geldig). Deze staat op de achterkant van je voorlopig rijbewijs.
 • een geldig identiteitsbewijs (een paspoort is niet voldoende)
 • een betalingsbewijs als je het praktijkexamen vooraf hebt betaald
 • een bewijs dat je de voorgeschreven opleiding van 6 uur hebt gevolgd bij een erkende rijschool, als je al 2 keer niet geslaagd bent voor het praktijkexamen.

Van het voertuig:

 • een origineel inschrijvingsbewijs
 • een origineel geldig verzekeringsbewijs (witte of groene papieren kaart of elektronisch)
 • een geldig keuringsbewijs.

Als je met een erkende rijschool je praktijkexamen aflegt, dan bezorgt je rijbegeleider deze documenten aan het examencentrum.

Van de begeleider:

 • een geldig identiteitsbewijs (een paspoort is niet voldoende)
 • een geldig Belgisch of Europees rijbewijs.

Examenvoertuig

Het examenvoertuig moet technisch en administratief in orde zijn. Aanvullende voorwaarden en voorschriften zijn:

 • Achteraan het voertuig moet het L-teken duidelijk zichtbaar zijn, tenzij je het examen aflegt met een voertuig van een erkende rijschool.
 • In het voertuig moet er een tweede achteruitkijkspiegel zijn. De spiegel in de zonneklep wordt hiervoor niet geaccepteerd.
 • Dubbele bediening is toegestaan, op voorwaarde dat de bijbehorende geluidssignalisatie correct werkt.
 • Parkeerhulpsystemen en camera’s die je helpen bij de manoeuvres zijn toegestaan, als deze origineel op het voertuig zijn voorzien.
 • Een voertuig met een defect stoplicht wordt niet toegelaten tot het examen op de openbare weg. Dit geldt ook voor het derde stoplicht achteraan, als dit op het voertuig aanwezig is.
 • Het examenvoertuig moet voldoende schoon zijn.
 • Speciaal aangebrachte tekens op het dashboard om je te helpen tijdens het examen zijn niet toegestaan.
 • Oldtimers en voertuigen met handelaarsplaat, proefrittenplaat of transitplaat van korte duur zijn niet toegestaan voor de proef op de openbare weg. Voertuigen met tijdelijke kentekenplaten van lange duur zijn wél toegestaan. Breng het examencentrum hiervan op de hoogte als je een afspraak maakt voor de proef op de openbare weg.

Geslaagd of niet geslaagd

Geslaagd voor het examen

Als je geslaagd bent voor het praktijkexamen, krijg je
het formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’ van het examencentrum. Ga met dit formulier naar je gemeentebestuur om je rijbewijs aan te vragen.

Het formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’ zelf is geen geldig rijbewijs. Het is 3 jaar geldig om je rijbewijs aan te vragen.

Niet geslaagd voor het examen

Als je niet geslaagd bent voor het praktijkexamen, kun je het praktijkexamen opnieuw afleggen, maar niet op dezelfde dag.

 • Je legt de gevaarherkenningstest en de proef op de openbare weg opnieuw af.
 • Als je 2 keer achter elkaar niet slaagt voor het praktijkexamen, moet je minimaal 6 uur rijles volgen bij een erkende rijschool. Als je daarna nog 2 keer niet slaagt, moet je opnieuw 6 uur rijles volgen. Geef het getuigschrift van de gevolgde uren af aan het examencentrum voor je volgende poging.

Bijstand door een tolk

Je kunt het praktijkexamen afleggen met bijstand van een Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk. Neem hiervoor zeker vooraf contact op met het examencentrum.

De Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk kies en betaal je zelf. De tolk moet aan het examencentrum een bewijs voorleggen om aan te tonen dat hij een beëdigde tolk is.

Je kunt het praktijkexamen ook met een beëdigde doventolk afleggen. Zorg ervoor dat je vooraf contact opneemt met het examencentrum.

Brochure – praktijkexamen