rijbewijs b auto 11

Rijgeschiktheid en aanpassing van uw voertuig

Om een geldig rijbewijs te verkrijgen en te behouden, dien je rijgeschikt te zijn. Dit betekent dat je zowel mentaal als fysiek in staat moet zijn om je voertuig op een veilige manier te besturen.

Heb je een aandoening, verwonding of ziekte, of gebruik je medicijnen die het veilig besturen van je voertuig beïnvloeden? Dan kunnen er voorwaarden en beperkingen aan je rijbewijs verbonden worden.

Het is de verantwoordelijkheid van elke bestuurder om na te gaan of hij voldoet aan de vastgestelde medische normen. Raadpleeg bij twijfel zo snel mogelijk je huisarts. Voor een rijgeschiktheidsonderzoek en attest kun je terecht bij CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing).

Wie beroepshalve personen vervoert, dient minstens om de 5 jaar een medisch onderzoek te ondergaan voor het ‘rijgeschiktheidsattest van groep 2‘.