rijbewijs b auto 07

Oefenperiode voorlopig rijbewijs B

Nadat je geslaagd bent voor het theorie-examen, kun je een voorlopig rijbewijs aanvragen met of zonder begeleider.

 • Je oefent minimaal 3 maanden.
 • Op de achterruit van je auto moet op een goed zichtbare plek een L-teken worden aangebracht.
 • Met je voorlopig rijbewijs mag je zowel met voertuigen met een handgeschakelde als een automatische versnellingsbak rijden.

Voorlopig rijbewijs met begeleider

Je kunt je ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ aanvragen vanaf 17 jaar en nadat je geslaagd bent voor het theorie-examen. Het voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig.

Hoe aanvragen?

Je ontvangt een aanvraagformulier in het examencentrum als je geslaagd bent voor het theorie-examen.
Kies maximaal 2 begeleiders die beiden aan de vereisten voldoen om leerling-bestuurders te begeleiden.
Vraag je voorlopig rijbewijs aan bij je gemeentebestuur. Neem het aanvraagformulier en je identiteitskaart mee.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet in België ingeschreven zijn en in het bezit zijn van een in België afgegeven identiteitsbewijs.
 • De begeleider moet minimaal 8 jaar in het bezit zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs voor het type voertuig waarmee hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en alleen in een aangepast voertuig mag rijden, mag hij alleen leerlingen begeleiden die dezelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de afgelopen 3 jaar niet uit zijn rijbevoegdheid zijn ontzet. Een ontzetting uit het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelonderzoeken en -examens.
 • De begeleider mag het afgelopen jaar geen andere leerling-bestuurder hebben begeleid. De enige uitzondering is het begeleiden van je (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of de (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen van je partner waarmee je getrouwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt. Deze kandidaten mag je altijd begeleiden, ook als je al een andere kandidaat begeleidt. Als je al een (klein)kind, zus, broer, pleegkind of kind van je partner begeleidt, moet je minstens drie maanden pauze nemen tussen het begeleiden van twee andere kandidaat-bestuurders.

Goed om weten

 • Je mag enkel oefenen met één of twee begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers zijn niet toegestaan.
 • Jouw voertuig moet een extra achteruitkijkspiegel hebben voor de begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Neem contact op met het gemeentebestuur als je een tweede begeleider wilt registreren of van begeleider wilt wisselen.

Mag ik als vrije begeleider van een voorlopig rijbewijs in dezelfde periode mijn (klein)kind én een andere persoon buiten de familie begeleiden?

Wanneer je één persoon begeleidt die geen directe familie is (eigen (klein)kinderen, broers of zussen), mag je ook je eigen (klein)kinderen, broers of zussen begeleiden binnen het jaar als begeleider. De omgekeerde situatie is echter niet toegestaan.

Voorbeeld:

Je dochter wordt volgende maand 17 jaar. Zowel jij als je schoonbroer zijn haar begeleiders voor het voorlopig rijbewijs. Later dit jaar wordt de dochter van je schoonbroer ook 17 jaar. Hij wil haar natuurlijk ook graag leren rijden.

Omdat hij ervoor kiest om eerst iemand buiten de directe familie te begeleiden, mag hij binnen het jaar als begeleider ook nog zijn eigen (klein)kinderen, broers of zussen begeleiden.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

Je kunt je ‘voorlopig rijbewijs zonder begeleider’ aanvragen vanaf 18 jaar. Het is 18 maanden geldig.

Hoe aanvragen?

 • Je ontvangt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • Volg minimaal 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop ontvang je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om zelfstandig verder te oefenen. Dit bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Je hebt 2 opties om je voorlopig rijbewijs aan te vragen bij het gemeentebestuur:
  • Dien je aanvraag online in via de applicatie BelDrive. Dankzij deze applicatie hoef je slechts één keer naar je stad of gemeente te gaan om je rijbewijs op te halen. Vergeet je identiteitskaart niet.
  • Je krijgt een aanvraagformulier van het examencentrum en dient dit in bij het gemeentebestuur. Vergeet je identiteitskaart niet.

Passagiers

 • Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minimaal 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Je mag geen andere passagiers meenemen.

Wanneer je niet met je voorlopig rijbewijs mag rijden

Met het voorlopig rijbewijs mag je niet rijden vanaf 22 uur tot en met 6 uur van de daaropvolgende dag op:

 • vrijdagen
 • zaterdagen
 • zondagen
 • de vooravond van wettelijke feestdagen
 • feestdagen zelf.

Daarnaast mag je met je voorlopig rijbewijs niet rijden:

 • voor commercieel goederenvervoer
 • met een aanhangwagen
 • in het buitenland.

Wisselen tussen voorlopig rijbewijs ‘met’ en ‘zonder’ begeleider

Als je voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kun je één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij je gemeente. Je moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

 • Van ‘met begeleider’ naar ‘zonder begeleider’
  Volg minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool en ga naar je gemeentebestuur met het bekwaamheidsbewijs dat je krijgt na de rijopleiding. Je gemeentebestuur kan je voorlopig rijbewijs omwisselen.
 • Van ‘zonder begeleider’ naar ‘met begeleider’
  Kies één of maximaal 2 begeleiders, die voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden. Ga naar je gemeentebestuur om je voorlopig rijbewijs om te wisselen.

Voorlopig rijbewijs verlopen

Als je voorlopig rijbewijs verlopen is, heb je 2 opties:

1. Nieuw type voorlopig rijbewijs B (12 maanden)

Dit nieuw model geldt enkel voor rijbewijs B (en dus niet voor A, A1, A2, C, D of G) en is 12 maanden geldig.

Als je voorlopig rijbewijs verlopen is, kun je eenmalig dit nieuwe type voorlopig rijbewijs B (M12) aanvragen nadat:

 • je 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool nadat je voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) verlopen is
 • je dat kunt bewijzen met een getuigschrift
 • je een geldig theorie-examen hebt afgelegd.
  • Als je theorie-examen niet meer geldig is op het moment dat je een voorlopig rijbewijs M12 aanvraagt, zal je opnieuw moeten slagen.

Op het voorlopig rijbewijs model 12 moet een begeleider worden weergegeven.

Dit nieuwe systeem zorgt voor een extra kans tijdens de wachtperiode van 3 jaar. Zodra de wachtperiode van 3 jaar verstreken is, kun je gewoon een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) aanvragen.

2. Wachtperiode van 3 jaar

Wil je tijdens de wachttijd toch het praktijkexamen afleggen? Dan moet je het theorie-examen opnieuw afleggen en minstens 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool. Daarna kun je het examen afleggen met de rijschool. Je moet ook een attest (bijlage 4) kunnen voorleggen dat aangeeft hoeveel maanden oefening je al achter de rug hebt. Dat attest kun je bij je gemeentebestuur verkrijgen.

Voor meer informatie over de wachttijd kun je terecht bij de FOD Mobiliteit en Vervoer op info@mobilit.fgov.be of op 02 277 31 11.

Als je voorlopig rijbewijs nog niet verlopen is, kun je eenmalig een nieuw voorlopig rijbewijs van een ander type aanvragen.

Is het mogelijk om een voorlopig rijbewijs met of zonder begeleider te wisselen?

Wanneer je voorlopig rijbewijs nog niet is verstreken, heb je eenmalig de mogelijkheid om een ander soort voorlopig rijbewijs aan te vragen.

 • Als je een voorlopig rijbewijs met begeleider hebt (36 maanden geldig), kun je er een aanvragen zonder begeleider (18 maanden geldig). Hiertoe moet je wel de verplichte 20 uur rijles gevolgd hebben en het nodige getuigschrift van de rijschool kunnen voorleggen.
 • Als je een voorlopig rijbewijs zonder begeleider hebt (18 maanden geldig), kun je een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen (36 maanden geldig).

Wanneer je met een voorlopig rijbewijs van 36 maanden na bijvoorbeeld 30 maanden beslist om te veranderen naar een voorlopig rijbewijs van 18 maanden, dan is het voorlopig rijbewijs van 18 maanden geldig vanaf de dag van aanvraag. In dit geval kun je 48 maanden (30 + 18) rondrijden met een voorlopig rijbewijs.

Je mag pas na 3 maanden stage een examen afleggen. De oefenperiode die je gevolgd hebt tijdens het eerste voorlopig rijbewijs, telt mee voor de totale oefenperiode. Dat betekent dat je niet opnieuw 3 maanden stage hoeft te doen nadat je je voorlopig rijbewijs veranderd hebt.

Als je een voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd op 1 oktober 2017 of later, moet je een terugkommoment volgen, ook als je op 1 oktober 2017 of later een voorlopig rijbewijs van een ander type hebt aangevraagd.